Ủy ban MTTQVN thành  phố kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng xã nông thôn kiểu mẫu tại xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng

Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban MTTQVN thành phố về việc kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng 08 xã nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn thành phố, sáng 15/7 đoàn công tác do đồng chí Đỗ Tràng Thành, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phố làm Trưởng đoàn làm việc tại xã Kiến Thiết, tham gia đoàn có đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố; Ban Dân vận Thành ủy, các tổ chức chính trị- xã hội; Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới thành phố. Về phía huyện Tiên lãng có các đồng chí: Vũ Văn Dũng, Huyện ủy viên- Phó Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Thị Hồng Chiên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban liên quan và lãnh đạo xã Kiến Thiết.

Đại diện xã Kiến Thiết báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại buổi làm việc

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2020, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng được UBND thành phố lựa chọn là một trong 08 xã thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Qua rà soát theo Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu xã đã đạt 12/17 tiêu chí; còn 5 tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Y tế và Môi trường. Để chủ động triển khai lập đề án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, Đảng ủy-UBND xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn xã, Ban quản lý Chương trình mục tiêu Quốc gia và các Ban phát triển thôn; giao nhiệm vụ cho các tổ chức, thành viên phối hợp triển khai… Kết quả năm 2020 vận động 66 hộ dân hiến 1.995,14m2 trong đó đất ở có 26 hộ, diện tích 327,88m2 (quy đổi tương đương 2.549 triệu đồng), đất nông nghiệp 40 hộ, diện tích 1.667,26m2 (bằng 130 triệu đồng); 27 hộ có vật kiến trúc trên đất, 100% các hộ đã nhận tiền hỗ trợ vật kiến trúc với số tiền là 633.944.000 đồng. Năm 2021 triển khai 25 công trình, tuyến đường từ huyện về xã, từ xã về thôn, trực đường thôn, đường ngõ xóm với tổng chiều dài 15,81 km với tổng số vốn đầu tư 134.545 triệu đồng; tuyên truyền vận động 321 hộ hiến  đất với tổng diện tích 9.863 m2 trong đó đất ở 3.764 m2 (240 hộ), đất nông nghiệp 6.099 m2 (81 hộ)…

Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phố Đỗ Tràng Thành phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phố Đỗ Tràng Thành, ghi nhận biểu dương và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị của huyện, xã đã nỗ lực triển khai thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Kiến Thiết đạt hiệu quả cao; Đồng chí đề nghị cả hệ thống chính trị huyện, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả; tuyên truyền, đậm nét những kết quả đạt được, những  cách làm sáng tạo, những kinh nghiệm, những mô hình, điển hình tiên tiến, những tập thể cá nhân có nhiều đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới của xã; duy trì các tiêu chí đã đạt được; tăng cường công tác xã hội hóa huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt. Các đề xuất của địa phương đoàn công tác tổng hợp để chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết./.

Đoàn công tác kiểm tra tại Nhà máy xử lý rác của xã

PNH