Ủy ban MTTQVN thành phố kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác xóa nghèo bền vững tại huyện Vĩnh Bảo

Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban MTTQVN thành phố về việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác xóa nghèo bền vững năm 2021 trên địa bàn thành phố, sáng 9/6 đoàn công tác do đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phố làm Trưởng đoàn, tham gia đoàn có đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố; Ban Dân vận Thành ủy, Sở Lao động Thương binh & xã hội. Về phía huyện Vĩnh Bảo có các đồng chí Thường trực Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban liên quan.

Đến hết năm 2020 huyện Vĩnh Bảo giảm 444 hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020), hiện nay còn 206 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,31%, là huyện thuần nông tuy còn nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị của huyện đã cụ thể hóa “Chương trình giảm nghèo” bằng Nghị quyết trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm của huyện. Việc triển khai, thực hiện từng bước đạt hiệu quả, hạn chế tái nghèo; đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tạo điều kiện cho người nghèo, người cận nghèo được tiếp cận một cách tốt nhất với các dịch vụ xã hội cơ bản. Công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý được cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị trriển khai vào cuộc; Công tác giám sát và đánh giá chương trình giảm nghèo hàng năm được thực hiện đồng bộ, đầy đủ từ thành phố đến cơ sở thôn; Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, định hướng của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo, các chính sách đối với người nghèo được tổ chức rộng khắp, bằng nhiều hình thức đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, ý thức vượt khó vươn lên thoát nghèo của người nghèo…

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy- Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phố ghi nhận biểu dương và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị của huyện đã triển khai rất tốt, đồng bộ, hiệu quả các chính sách thực hiện xóa nghèo bền vững; các đề xuất, kiến nghị của địa phương đoàn công tác tổng hợp cùng các địa phương khác để chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đồng chí đề nghị cả hệ thống chính trị huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả; tuyên truyền mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác giảm nghèo, biểu dương gương hộ gia đình phấn đấu lao động sản xuất để thoát nghèo; tăng cường công tác xã hội hóa huy động mọi nguồn lực phấn đấu hết năm 2021 trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo./.

PNH