Ủy ban MTTQVN thành  phố kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác xóa nghèo bền vững tại huyện Kiến Thụy

Sáng 02/7 đoàn công tác do đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phố làm Trưởng đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác xóa nghèo bền vững năm 2021 tại huyện Kiến Thụy, tham gia đoàn có đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố, Ban Dân vận Thành ủy, Sở Lao động Thương binh & xã hội và một số đoàn thể CT-XH thành phố. Về phía huyện Kiến Thụy có các đồng chí: Đỗ Xuân Trịnh, Thành ủy viên- Bí thư huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; Lương Toàn Thắng, Ủy viên BTV huyện ủy- Trưởng Ban Dân vận- Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban liên quan.

Đại diện lãnh đạo huyện Kiến Thụy báo cáo tại buổi làm việc

Qua báo cáo rà soát trên địa bàn huyện Kiến Thụy số hộ nghèo đầu năm 2021 là 158 hộ, chiếm tỷ lệ 0,34%; số hộ cận nghèo là 1.121 hộ, chiếm tỷ lệ: 2,4% hầu hết các hộ nghèo đều thuộc hộ đang hưởng bảo trợ xã hội, thành viên là người cao tuổi cô đơn; hộ thường xuyên ốm đau, bệnh tật không còn sức lao động… không có khả năng vay vốn tín dụng để lao động sản xuất, tìm kiếm việc làm tạo ra thu nhập (95 hộ).

Nhiều năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện được quan tâm và đạt kết quả tốt, tuy nhiên yêu cầu cần giảm nghèo bền vững rất cần phải có cơ chế cụ thể từ thành phố như: Bổ sung đối tượng và điều chỉnh mức hỗ trợ cho đối tượng hưởng bảo trợ xã hội, điều chỉnh mức vay từ Ngân hàng chính sách xã hội cho hộ nghèo xây, sửa  nhà, phân cấp và giao quyền tự chủ cho cấp huyện triển khai thực hiện NQ 52 của HĐND thành phố…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cao Xuân Liên phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị của huyện đã triển khai rất tốt, đồng bộ, hiệu quả các chính sách thực hiện xóa nghèo bền vững, đề nghị huyện tiếp tục tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác giảm nghèo; tăng cường công tác xã hội hóa, vận động mọi nguồn lực chung tay giúp đỡ các hộ nghèo xây,  sửa nhà, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, hạn chế tái nghèo; phấn đấu hết năm 2021 không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2016-2020./.

PNH