Ủy ban MTTQVN thành  phố kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác xóa nghèo bền vững tại huyện An Lão

Sáng 15/6 đoàn công tác do đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phố làm Trưởng đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác xóa nghèo bền vững năm 2021 tại huyện An Lão, tham gia đoàn có đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố; Ban Dân vận Thành ủy, Sở Lao động Thương binh & xã hội và một số đoàn thể CT-XH thành phố. Về phía huyện An Lão có các đồng chí: Nguyễn Cao Lân, Bí thư huyện ủy; Trần Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; Ngô Thị Thanh Thủy, Phó Bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban liên quan.

Qua báo cáo thực trạng trên địa bàn huyện An Lão số hộ nghèo đầu năm 2021 là 172 hộ, chiếm tỷ lệ 0,35%; giảm 379 hộ tương ứng giảm 0,79% so với năm 2020; Số hộ cận nghèo đầu năm 2021 là 1.632 hộ, tỷ lệ: 3,37%; giảm 315 hộ tương ứng giảm 0,67% so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo tuy giảm sâu, số hộ còn ít nhưng hầu hết các hộ nghèo đều thuộc hộ đang hưởng bảo trợ xã hội: thành viên là người cao tuổi chiếm tỷ lệ cao; hộ thường xuyên ốm đau, bệnh tật không còn sức lao động… không có khả năng vay vốn tín dụng để lao động sản xuất, tìm kiếm việc làm tạo ra thu nhập (117 hộ).  Bên cạnh những thuận lợi, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện trong thời gian vừa qua cũng còn gặp những khó khăn nhất định đó là: Nguồn thu ngân sách tại địa phương còn thấp, không ổn định; sản xuất nông nghiệp vẫn là chủ yếu và chịu nhiều tác động rủi ro của thiên tai, dịch bệnh; chất lượng một bộ phận nguồn nhân lực của huyện và năng suất lao động còn thấp…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cao Xuân Liên phát biểu tại buổi kiểm tra

Đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy- Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phố lưu ý huyện còn nhiều hộ nghèo, đề nghị huyện tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác giảm nghèo; tăng cường công tác xã hội hóa, vận động mọi nguồn lực chung tay giúp đỡ các hộ nghèo xây,  sửa nhà, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, hạn chế tái nghèo; phấn đấu hết năm 2021 không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2016-2020. Một số đề xuất, kiến nghị của địa phương đoàn công tác tổng hợp cùng các địa phương khác để chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết./.

PNH