Ủy ban MTTQVN huyện Cát Hải tổ chức kiểm tra công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020

Thực hiện chương trình công tác năm, trong hai ngày 18-19/6/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Cát Hải đã tổ chức kiểm tra công tác Mặt trận tại 12 xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Thị Hương – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện – Trưởng đoàn công tác cùng sự có mặt của các đồng chí trong Ban Thường trực Mặt trận huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; Đồng chí kế toán phụ trách quỹ “Vì người nghèo” của địa phương.

Đoàn công tác tiến hành chia nhóm kiểm tra các hồ sơ liên quan, đưa ra ý kiến nhận xét góp ý, yêu cầu các địa phương làm rõ, đồng thời giải đáp khó khăn, vướng mắc của cơ sở, tập trung vào các nội dung trọng tâm: Tình hình, kết quả thực hiện công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm; Bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Công tác quản lý và sử dụng quỹ “Vì người nghèo” mốc thời gian: Năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020. Các loại sổ theo dõi công văn đi – đến; sổ nghị quyết; tài liệu hồ sơ lưu năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020. Tình hình thực hiện Luật và Điều lệ MTTQ Việt Nam; Tình hình công tác tổ chức, cán bộ Mặt trận địa phương.

Qua kiểm tra đã đánh giá sự chuyển biến về nhận thức, về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ; việc lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và kết quả triển khai thực hiện công tác Mặt trận của cơ sở 6 tháng đầu năm 2020; kịp thời động viên, phát huy những ưu điểm, tích cực, chỉ rõ những hạn chế để khắc phục. Sau đợt kiểm tra, Mặt trận huyện có thông báo kết luận về kết quả kiểm tra tại các xã, thị trấn gửi cấp ủy để phối hợp hướng dẫn chỉ đạo, qua đó không ngừng nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận trong những tháng cuối năm.

 

 

  • Tin mới đăng