Ủy ban MTTQVN huyện Thủy Nguyên chủ trì tổ chức giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19.

Từ ngày 3/6/2020 đến ngày 17/6/2020, Đoàn lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện và các tổ chức thành viên có liên quan do đồng chí Dương Thị Thập- UVBTV huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát trực tiếp việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đặc biệt, đoàn đã gặp gỡ trực tiếp một số đối tượng hưởng hỗ trợ tại các xã để kiểm tra, giám sát, qua đó phát huy vai trò trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong giám sát các tổ chức, cơ quan đơn vị trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo qui định đảm bảo đúng đối tượng, công bằng chính xác, kịp thời không để sai sót, tiêu cực tham nhũng, lãng phí.

Theo đó, các xã thị trấn đã xây dựng kế hoạch và thành lập Ban Chỉ đạo rà soát phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; triển khai việc rà soát lập danh sách các đối tượng thụ hưởng đến từng thôn, khu dân cư, hộ gia đình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; công khai danh sách tại nhà văn hóa thôn, khu dân cư. Đồng thời triển khai các văn bản đến các tổ chức chính trị xã hội xã, cán bộ các thôn để nắm rõ thông tin, nội dung các nghị quyết, quyết định, từ đó tuyên truyền nội dung cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước đến Nhân dân trong xã. Kịp thời hỗ trợ người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo đầy đủ, đúng đối tượng. Việc rà soát, chi trả cho các đối tượng đảm bảo công khai, chính xác, khách quan, đúng quy định, không trùng lặp, không bỏ sót.

Trong đợt 1: 37 xã thị trấn đã tiếp nhận thực hiện chi hỗ trợ các đối tượng  với tổng số tiền là trên 34 tỷ đồng cho trên 27 nghìn trường hợp, trong đó có trên 3500 người có công thụ hưởng số tiền gần 5,3 tỷ đồng; gần 15 nghìn đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền gần 22 tỷ đồng; số còn lại thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Huyện cũng tiếp nhận và thực hiện hỗ trợ gần 106 tấn gạo cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn đảm bảo đúng đối tượng , không bỏ sót để không ai bị bỏ lại phía sau. Các hộ được nhận tiền hỗ trợ đều phấn khởi, không có ý kiến thắc mắc kiến nghị và củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền các cấp.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn và lãnh đạo địa phương cũng đã tập trung làm rõ một số nội dung như: việc lưu hồ sơ, sổ sách, quy trình chi trả hỗ trợ cho các nhóm đối tượng; Bổ sung danh sách địa chỉ thôn của các đối tượng, số hộ nghèo, khẩu nghèo phát sinh, việc niêm yết, công khai danh sách đối tượng được hỗ trợ; phương pháp rà soát, thẩm định các đối tượng còn lại, điều kiện hỗ trợ người lao động trong các doanh nghiệp. Đồng thời thảo luận, đề ra phương án thực hiện triển khai đối với nhóm hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm và công tác xét duyệt đối tượng đủ điều kiện để được hưởng chế độ hỗ trợ… cùng một số nội dung liên quan.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Dương Thị Thập, UVBTV huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện – Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận, đánh giá cao UBND, Ủy ban MTTQVN các xã, thị trấn đã thực hiện trong việc hỗ trợ các đối tượng chính sách gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công tác chuẩn bị nội dung cho đoàn giám sát, công tác rà soát, chi trả hỗ trợ cho các nhóm đối tượng đảm bảo chính xác, công bằng, đúng quy định. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các xã, thị trấn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân để người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa và giá trị nhân văn của Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ, từ đó tạo sự lan tỏa những hành động đẹp và sự chia sẻ trong cộng đồng. MTTQ các xã thị trấn tiếp tục phát huy được vai trò giám sát ngay tại địa bàn khu dân cư, đảm bảo việc chi tiền hỗ trợ cho người dân kịp thời, đúng đối tượng, từ đó ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội./.

Thu Hà 

 

  • Tin mới đăng