Ủy ban MTTQ VN huyện Tiên Lãng tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

Sáng ngày 04/02/2021, tại hội trường khối đoàn thể huyện Tiên Lãng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu mời của Hội nghị có ông Ngô Ngọc Khánh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Hoàng Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; ông Nguyễn Ngọc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; ông Lê Toàn Thắng, Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; ông Lê Tất Dỉnh, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Nội vụ.

Thành phần hiệp thương tham dự có ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên

Tại Hội nghị, ông Hoàng Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, trình bày dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX (nhiệm kỳ 2021-2026): số lượng đại biểu HĐND huyện được bầu nhiệm kỳ 2021-2026 là 35 đại biểu; số lượng người giới thiệu ứng cử ít nhất là 58 người; số lượng người dự kiến giới thiệu ứng cử là 66 người.

Hội nghị thảo luận để thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Sau khi thảo luận 100% số đại biểu dự họp nhất trí biểu quyết (bằng hình thức giơ tay) thống nhất các nội dung sau: về số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 là 66 người. Về cơ cấu, thành phần được phân bổ theo các khối như sau: Tổ chức chính trị: giới thiệu ứng cử 09 người; MTTQ và các đoàn thể huyện: giới thiệu ứng cử 07 người; tổ chức tôn giáo: giới thiệu ứng cử 02 người; lực lượng vũ trang: giới thiệu ứng cử 02 người; các cơ quan nhà nước cấp huyện: giới thiệu ứng cử 21 người; khối doanh nghiệp: giới thiệu ứng cử 03 người; Các xã, thị trấn: giới thiệu ứng cử 22 người. Về cơ cấu kết hợp: số người được giới thiệu ứng cử là nữ: 26 người, bằng 39,4 %; người được giới thiệu ứng cử là người ngoài Đảng: 10 người, bằng 15,15%;  Số người được giới thiệu ứng cử là đại biểu trẻ tuổi: 16 người, bằng 34,8%.

Hồng Chiên

  • Tin mới đăng