Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Lê Chân: Tổng kết công tác Mặt trận năm 2020, ký kết Giao ước thi đua năm 2021

Sáng 07/01, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Lê Chân tổ chức Hội nghị lần thứ 7, khóa XVI tổng kết công tác Mặt trận năm 2020; triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động và ký kết Giao ước thi đua năm 2021.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đồng chí Phạm Văn Tân – Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Nguyễn Văn Phiệt – Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận; đồng chí Vũ Thị Tố Nga – Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Phó Chủ tịch HĐND quận.

Năm 2020, hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên từ quận đến phường đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động xây dựng triển khai Chương trình phối hợp và thống nhất hành động với nhiều nội dung phong phú thiết thực, hiệu quả. Công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn của thành phố và đất nước được triển khai tích cực.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng và thực hiện tốt việc phối hợp hoạt động với HĐND, UBND; hoạt động giám sát của Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục được tăng cường; nhiều mô hình mới được ra mắt, các mô hình tự quản tiếp tục được duy trì và phát huy.

Trong công tác Mặt trận tham gia phòng, chống dịch Covid-19, hệ thống MTTQ và toàn hệ thống chính trị quận đã đoàn kết, đồng lòng triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an sinh, an toàn xã hội.

Công tác thăm hỏi, động viên, chăm lo và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đồng bào có đạo, người có uy tín, tiêu biểu được thực hiện thường xuyên và chất lượng được nâng lên. Tổ chức triển khai hiệu quả việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” hoạt động “Vì người nghèo” và các hoạt động nhân đạo từ thiện khác…

Tại Hội nghị, hệ thống Măt trận các cấp đã triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động và ký kết Giao ước thi đua năm 2021 với 5 nội dung gồm: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng, bảo vệ và phát triển quận. Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương. Thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Hội nghị cũng đã nhất trí cho thôi 4 đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa XVI và hiệp thương kiện toàn thay thế 5 đồng chí vào Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa XVI.

Việt Hà

  • Tin mới đăng