Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cát Hải tổ chức Hội nghị lần thứ 6 tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Sáng ngày 20/01/2021, Ủy ban MTTQVN huyện Cát Hải tổ chức Hội nghị lần thứ 6 tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; phát động ký giao ước thi đua giữa Ủy ban MTTQVN các xã, thị trấn; kiện toàn Ủy viên và Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024; Triển khai kế hoạch công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo HĐND – UBND huyện; đại biểu lãnh đạo Ban Dân chủ – Pháp luật, Ủy ban MTTQVN thành phố; lãnh đạo các ban xây dựng đảng, các đơn vị phối hợp công tác; đại biểu lãnh đạo Đảng ủy các xã, thị trấn cùng 45/51 vị Ủy viên Ủy ban MTTQVN huyện khoá XII.

Năm 2020, hệ thống Mặt trận từ huyện đến cơ sở đã đoàn kết, sáng tạo, bám sát vào nhiệm vụ chính trị và chủ đề năm của huyện để tổ chức thực hiện. Có 31 nhiệm vụ trọng tâm do Thường trực Huyện ủy phê duyệt đều hoàn thành, đạt hiệu quả gồm 09 nhiệm vụ trọng tâm đột xuất và các nhiệm vụ phát sinh cùng với 10 chỉ tiêu thi đua do Thường trực Huyện ủy giao đã đạt và vượt kế hoạch. Có 01 sáng kiến được tổ chức thực hiện và công nhận. Kết quả bình xét thi đua năm 2020: có 100% đơn vị Mặt trận cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 08/12 (66%) đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 49/58 (84%) Ban công tác Mặt trận hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 09/12 (75%) Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ủy ban MTTQVN huyện được Ủy ban MTTQVN thành phố đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được bình xét là một trong hai đơn vị đứng đầu khối thi đua Đảng – Đoàn thể huyện. 10 tập thể và 13 cá nhân trong hệ thống MTTQVN huyện được các cấp khen thưởng.

Phát huy những kết quả nổi bật đã đạt được trong năm qua, bước sang năm 2021, hệ thống Mặt trận huyện Cát Hải quyết tâm thực hiện thắng lợi chương trình phối hợp và thống nhất hành động đã đề ra.

Cũng trong chương trình Hội nghị, Ủy ban MTTQVN huyện đã chia tay 2 vị thôi không tham gia Ủy viên; hiệp thương cử 01 vị tham gia Ủy viên và 01 vị tham gia Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện.

Oanh Trần

  • Tin mới đăng