THÊM NGUỒN LỰC GỬI TỚI QUỸ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, chiều 7/6, tại Hội trường cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã trao kinh phí ủng hộ tới Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố với số tiền trên1 tỷ đồng gồm: Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng 60 triệu đồng; Tập đoàn VLC 455 triệu đồng; Ngân hàng Chính sách- Xã hội thành phố 30 triệu đồng; Ngân hàng SacomBank 200 triệu đồng; Tổng Công ty Vận tải xăng dầu VIP-CO 300 triệu đồng; Công ty Cổ phần thương mại và Du lịch Ngân Anh 100 triệu đồng; ông Đào Văn Trân, (94 tuổi) Cựu chiến binh, số nhà 28 phố Phương Lung, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh 10 triệu đồng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận kinh phí từ Tập đoàn VLC

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận kinh phí từ Ngân hàng SacomBank

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận kinh phí từ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận kinh phí từ ông Đào Văn Trân

Trân trọng ghi nhận những đóng góp và nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, Phó Chủ tịch Đỗ Tràng Thành nhấn mạnh: Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, phát huy truyền thống “Đoàn kết, tương thân tương ái” của dân tộc, nhằm huy động nguồn lực góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời cam kết, Mặt trận sẽ tổ chức tốt việc tiếp nhận, quản lý, tham mưu giúp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của thành ủy phân bổ, sử dụng hiệu quả số kinh phí hỗ trợ, đảm bảo tính công khai, minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch; hiện thực hóa mục tiêu “Vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch”./.
PNH