Tập trung cao công tác tuyên truyền vận động các hộ dân hiến đất mở rộng đường giao thông

Giai đoạn 2021 – 2025, tập trung đầu tư xây dựng cho các xã còn lại của huyện An Dương và Thủy Nguyên. Ảnh: Hoàng Quân

(Haiphong.gov.vn) – Để thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo chủ trương của Thành ủy, Nghị quyết số 56 ngày 9/12/2019 của Hội đồng nhân nhân thành phố và bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đề ra đến năm 2025 có “100% số xã cơ bản đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu”, UBND thành phố vừa có chỉ đạo, yêu cầu UBND các huyện tiếp tục tập trung cao công tác lãnh đạo chỉ đạo, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất để GPMB mở rộng đường, khẩn trương đầu tư xây dựng, hoàn thành các công trình còn lại của 8 xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trước ngày 30/9/2021.

UBND các huyện chủ động tổ chức rà soát tổng thể lại các xã, đề xuất kế hoạch, lộ trình cụ thể để đầu tư xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025, trong đó tập trung nghiên cứu một số tiêu chí về giao thông như chiều rộng mặt đường, vỉa hè điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước, cây xanh; việc bố trí bãi rác tập trung, tổ chức thu gom rác… cho phù hợp với thực tế và tương lai phát triển dân cư.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng các ngành chức năng tham mưu, đề xuất việc đầu tư xây dựng các xã còn lại của giai đoạn 2021 – 2025 theo hướng ưu tiên đầu tư trước cho các xã còn lại của huyện An Dương và Thủy Nguyên. Đồng thời, rà soát kỹ các tuyến đường, đảm bảo tuân thủ đúng theo Bộ Tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2020 – 2025.

Thùy Chi