Quận ủy Hải An: Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Chiều 30/6/2020, Quận ủy Hải An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Đồng chí Cao Xuân Liên, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại Hội nghị

6 tháng đầu năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã chủ động khắc phục khó khăn, phát huy dân chủ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp huy động được cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân vào cuộc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị của quận: Kinh tế tiếp tục duy trì phát triển ổn định mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19; Công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng được tăng cường; Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; hoàn thành mục tiêu xóa nghèo trong 6 tháng đầu năm 2020; Quốc phòng – an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội ổn định, giữ vững. Quận đã chủ động, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được nhân dân tin tưởng, ủng hộ và đánh giá cao, đến nay cơ bản đạt được kế hoạch đề ra, tạo tiền đề để quận hoàn thành nhiệm vụ năm 2020.

Quận đã hoàn thành công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng cấp cơ sở đúng tiến độ, chất lượng, tỷ lệ phiếu bầu cao; chủ động chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV (công tác xây dựng văn kiện đã được hoàn thiện, đảm bảo chất lượng; công tác nhân sự Đại hội được thống nhất, đồng thuận; Đề án Đại hội được Thường trực Thành ủy đánh giá cao, đã được phê duyệt và thông qua).

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cao Xuân Liên, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ghi nhận, đánh giá cao những kết quả quận Hải An đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, quận đã quyết liệt chỉ đạo khắc phục khó khăn, thực hiện các nhiệm vụ chủ đề năm, tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, thu ngân sách. Đồng chí đồng tình với những nhóm nhiệm vụ, giải pháp quận đề ra trong 6 tháng cuối năm 2020 và đề nghị quận tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể khắc phục tồn tại, khó khăn đã chỉ ra trong báo cáo, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2020; tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phục hồi kinh tế; tăng cường các biện pháp thu ngân sách; đẩy mạnh đầu tư công phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án; Đồng thời tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; hoàn thiện công tác chuẩn bị, đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra đột xuất bất ngờ để tổ chức thành công Đại hội…

Anh Ngọc

  • Tin mới đăng