Quận Lê Chân tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân;  căn cứ các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng. Từ ngày 05 đến 12/5/2021, hệ thống MTTQ quận Lê Chân phối hợp tổ chức thành công 92 hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp (trong đó đã tổ chức 03 hội nghị trực tuyến tại 17 điểm cầu).

Ủy ban nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử với 05 ứng cử viên đại biểu Quốc hội (khóa XV) và 16 ứng cử viên đại biểu Hội động nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Các hội nghị tiếp xúc đã đảm bảo các nội dung theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân gồm: trình bày tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên; các ứng cử viên trình bày chương trình hành động; đại biểu cử tri phát biểu ý kiến; đại diện ứng cử viên tiếp thu ý kiến của cử tri. Đã có 8.710 cử tri tham dự tại các hội nghị với 275 lượt ý kiến tham gia đối với các ứng cử viên. Các ý kiến phát biểu của cử tri thể hiện trách nhiệm, tâm huyết, cởi mở, đánh giá nhất trí cao các chương trình hành động của từng ứng cử viên; thể hiện sự tin tưởng, mong đợi đặt nhiều kỳ vọng vào chương trình hành động của các ứng cử viên sẽ giữ mối quan hệ mật thiết, lắng nghe ý kiến của nhân dân, làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri./.

Hải Yến