Ngày 24/6/2021, các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp đã ủng hộ số tiền 429,74 triệu đồng

Cụ thể:

 1. Nghiêm Văn Sơn, Máy Chai, Ngô Quyền: 300 nghìn đồng;
 2. Ban Quản lý Cảng Cá-Bến Cá: 1,44 triệu đồng;
 3. Ban Quản lý Di tích lịch sử Đình Nam Pháp 2: 2 triệu đồng;
 4. CD Marie Curie: 2 triệu đồng;
 5. Trường TH An Hung: 4,5 triệu đồng
 6. Bảo hiểm Xã hội thành phố: 18,2 triệu đồng;
 7. Bui Thi Thanh Hoa: 300 nghìn đồng;
 8. Đỗ Đức Hiếu, 12/47/492 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân: 300 nghìn đồng;
 9. Đỗ Đức Hà, 6/20/476 Chợ Hàng mới: 100 nghìn đồng;

10.Đỗ Gia Điền, 12/47/492 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân: 300 nghìn đồng;

 1. Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng: 100 triệu đồng;

12.HITRON TECHNOLOGIES VN COMPANY LIMITED: 200 triệu đồng.

 1. Công ty TNHH Horn (VN): 100 triệu đồng.
 2. Trường THPT Lương Khánh Thiện: 300 nghìn đồng.