MTTQVN quận Hồng Bàng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2021

Thực hiện chương trình phối hợp hành động năm 2021 của Ủy ban MTTQVN quận, sáng 21/9/2021, MTTQVN quận Hồng Bàng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở, đáp ứng yêu cầu tập hợp, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Dự Hội nghị có ông Lê Ngọc Trữ – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy; ông Đỗ Tràng Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố và hơn 120 học viên.

Tại Hội nghị tập huấn, các học viên được nghiên cứu, quán triệt 03 chuyên đề: “Xây dựng đô thị văn minh” gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa; tuyên truyền phổ biến thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi tham gia giao thông, công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới và triển khai chương trình, kế hoạch hành động của MTTQVN quận thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp”. Đây là những vấn đề có tính thời sự, có ý nghĩa lớn đối với quận trong việc thực hiện mục tiêu “kép” vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid 19 vừa phát triển kinh tế – xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Ngọc Trữ – Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư quận ủy đã và đề nghị MTTQVN quận cần phải làm rõ các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trong thời gian tới, truyền tải cho cán bộ cơ sở những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đô thị văn minh tại quận Hồng Bàng theo tinh thần Nghị quyết 23 Đảng bộ quận và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục phát huy vai trò cán bộ Mặt trận cơ sở là cầu nối giữa ý Đảng, lòng dân, để nhân dân tin yêu và đồng thuận hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng quận Hồng Bàng trở thành quận thông minh, hiện đại vào năm 2025.

Thu Hồng