MTTQVN quận Hồng Bàng chỉ đạo thành công Đại hội các phường sau sáp nhập theo tinh thần Nghị quyết 872 NQ/UBTVQH14

Thực hiện Nghị quyết 872-NQ/UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hải Phòng; Thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII; Hướng dẫn số 20/HD-MTTW-BTT ngày 02/3/2020 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc kiện toàn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính giai đoạn 2019 – 2021; Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận đã tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Công văn số 1385-CV/QU ngày 11/3/2020 về việc tổ chức Đại hội MTTQ các phường sau sáp nhập đơn vị hành chính theo Nghị quyết 872/NQ-UBTVQH14. Chủ động Hướng dẫn MTTQVN 02 phường sau sáp nhập đơn vị hành chính là phường Hoàng Văn Thụ và phường Phan Bội Châu thực hiện tốt quy trình 5 bước và tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN phường nhiệm kỳ 2019-2024.

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, sáng tạo”, Đại hội đại biểu MTTQVN phường Hoàng Văn Thụ đã diễn ra thành công tốt đẹp vào sáng ngày 14/5/2020, Đại hội đại biểu MTTQVN phường Phan Bội Châu đã thành công tốt đẹp vào buổi chiều cùng ngày. Đây là công trình chào mừng và là những đóa hoa tươi thắm dâng lên Bác Hồ kính yêu nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người và kỷ niệm 65 năm Ngày Hải Phòng giải phóng.

Thu Hồng

  • Tin mới đăng