MTTQVN phường Minh Khai ra mắt mô hình “tuyên truyền vận động bảo đảm an toàn thực phẩm tại cộng đồng dân cư”

Phường Minh Khai có nhiều cửa hàng dịch vụ, khách sạn, các dịch vụ ăn uống tương đối phát triển. Trên địa bàn phường có 11 cơ sở kinh doanh bánh kẹo, rượu bia; 33 nhà hàng, khách sạn; 31 quán café, giải khát, 01 cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm; 06 bếp ăn tập thể; 45 cơ sở thức ăn chín đường phố; 05 cơ sở kinh doanh thức ăn tươi sống; 01 chợ cóc (Chợ Nguyễn Thượng Hiền). Do vậy, đòi hỏi công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Luật An toàn vệ sinh thực phẩm, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố, quận tới cán bộ, đảng viên, người sản xuất, kinh doanh, buôn bán, dịch vụ nhà hàng và người dân phải thường xuyên, tăng cường.

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH- MT ngày 01/6/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố Hải Phòng và Kế hoạch số 25/KH-MT ngày 19/6/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Hồng Bàng, UBND – UBMTTQVN phường Minh Khai ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng mô hình “Tuyên truyền, vận động bảo đảm an toàn thực phẩm tại địa bàn dân cư” năm 2020. Thông qua xây dựng mô hình, tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt là vai trò của Trưởng ban công tác Mặt trận, các đoàn thể chính trị – xã hội trong việc tổ chức và vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện phong trào đảm bảo an toàn thực phẩm; đồng thời triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp về vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 – 2020 của UBND – UBMTTQVN quận, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp và công đồng dân cư, tạo chuyển biến căn bản trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Tại hội nghị, đại diện các tổ dân phố, nhà hàng, bếp ăn tập thể đã ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu như: 100% tổ dân phố triển khai mô hình “Tuyên truyền, vận động, giám sát an toàn thực phẩm tại cộng đồng dân cư, 100% các hộ gia đình, nhà hàng, bếp ăn tập thể trên địa bàn phường được tuyên truyền, vận động bảo đảm an toàn thực phẩm, 95% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố ký cam kết đảm bảo An toàn thực phẩm và phấn đấu 70% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố thực hiện điều kiện đảm bảo An toàn thực phẩm theo nội dung Thông tư 30/2012/TT-BYT ngày 05/12/2012 của Bộ Y tế…

Trần Thu Hồng

  • Tin mới đăng