MTTQ quận Ngô Quyền: Giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại phường Máy Chai

Chiều ngày 25/6/2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ngô Quyền tổ chức đoàn giám sát đối với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại phường Máy Chai. Đồng chí Đinh Thị Lương – Ủy viên BTV Quận ủy, Trưởng ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy; Phòng Lao động Thương binh và Xã hội; các tổ chức chính trị – xã hội quận… Cùng làm việc có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể phường…

Đến nay, phường đã hoàn thành công tác chi trả cho các nhóm đối tượng: Người có công với cách mạng, gồm200 người thuộc diện người có công, 165 người thuộc diện bảo trợ xã hội46 người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong quá trình triển khai thực hiện chính sách, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức thành viên và Ban Công tác Mặt trận các Tổ dân phố đã tổ chức giám sát trực tiếp việc rà soát, lập danh sách, niêm yết công khai danh sách các đối tượng được hưởng chính sách.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung làm rõ thêm những vấn đề như: Công tác tổ chức rà soát, lập danh sách đối với đối tượng không có hợp đồng lao động bị mất việc; Những vấn đề bất cập, khó khăn, vướng mắc trong việc xác minh thu nhập dưới chuẩn nghèo; xác minh địa điểm đối với các hộ bán hàng rong… Quá trình triển khai thực hiện không có văn bản hướng dẫn cụ thể của các Bộ, ngành Trung ương và thành phố; không có hội nghị tập huấn hướng dẫn việc triển khai… Chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các địa phương; tình hình dư luận xã hội và phản hồi của Nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đánh giá cao kết quả mà phường đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch; đồng thời ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn phường trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội phường phối hợp tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân gắn với giám sát các quy trình thực hiện xét duyệt đối với nhóm đối tượng không có hợp đồng lao động bị mất việc; thực hiện tốt nhiệm vụ chi trả hỗ trợ, tránh để xảy ra sai sót, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội; tiếp tục lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân để có thể đánh giá toàn diện tác động của việc thực hiện chính sách; tăng cường phát huy vai trò của người dân trong hoạt động giám sát. Đồng chí cũng ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của địa phương về các vướng mắc, khó khăn; vấn đề nảy sinh trong thực tiễn và sẽ tổng hợp các ý kiến báo cáo đến cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết./.

Cao Cường

 

  • Tin mới đăng