MTTQ huyện Vĩnh Bảo: Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 27/01/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Bảo tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tới dự chỉ đạo có các đồng chí: Bùi Gia Huấn, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND – Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; Phạm Minh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy – Phó Chủ tịch HĐND – Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; Phạm Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng ban Dân vận huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện – Phó Chủ tịch Ủy  ban bầu cử huyện; đại diện các ban xây dựng đảng; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN 30 xã, thị trấn cùng 264 đồng chí Trưởng Ban công tác Mặt trận.

Tại Hội nghị, đại biểu được các đồng chí thay mặt Ủy ban bầu cử, Ủy ban MTTQVN huyện quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, huyện về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phổ biến về công tác tổ chức các hội nghị hiệp thương của Mặt trận; hội nghị cử tri và các nội dung liên quan; triển khai công tác giám sát của Mặt trận cac cấp từ huyện đến cơ sở về công tác bầu cử. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tập trung xây dựng kế hoạch nội dung cụ thể, đồng bộ về tiến độ thực hiện với tinh thần nghiêm túc, đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Luật MTTQVN và các văn  bản của  Trung ương, thành phố lãnh đạo về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

Ngọc Quỳnh

  • Tin mới đăng