Một trưởng ban công tác mặt trận gương mẫu, tận tụy với nhân dân

Một trưởng ban công tác mặt trận gương mẫu, tận tụy với nhân dân

Nhắc đến ông Nguyễn Duy Hiền, trưởng ban công tác mặt trận thôn Văn Hòa, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy là ai cũng nhắc đến một tấm gương cán bộ gương mẫu, tận tụy, tâm huyết, hết mình với nhân dân.

Được nhân dân tin tưởng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hữu Bằng tín nhiệm, giao đảm trách chức vụ Trưởng ban công tác Mặt trận thôn từ năm 2000 đến nay. Trên cương vị công tác của mình, ông luôn khắc phục khó khăn, sắp xếp công việc gia đình, để tham gia thực hiện nhiệm vụ nhân dân giao phó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ông luôn dành thời gian tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt công việc cho năm sau. Tại các hội nghị Ủy ban Mặt trận xã ông thường đưa ra những ý kiến, đề xuất thiết thực, tâm huyết đầy trách nhiệm với mong muốn vận động toàn dân cùng thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt công tác Mặt trận ở khu dân cư, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần chăm lo cuộc sống cho mọi người dân ngày càng no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Với vai trò là bí thư chi bộ, kiêm trưởng ban công tác mặt trận, ông Nguyễn Duy Hiền thường xuyên tham mưu, đề xuất với chi ủy, phối hợp cùng trưởng thôn và các tổ chức thành viên của mặt trận, kịp thời giải quyết những bức xúc, mâu thuẫn lớn nhỏ trong cộng đồng, không để sự việc nảy sinh thành vấn đề phức tạp. Vì thế, nhiều vụ mâu thuẫn gia đình, mâu thuẫn làng xóm đã được giải quyết, tạo được tình nghĩa trong khu dân cư, không có vụ việc phức tạp, không có đơn thư khiếu nại vượt cấp. Ông luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, thống nhất, bàn bạc dân chủ, đoàn kết nội bộ đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Mặt trận. Hằng năm, ông đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyền truyền vận động nhân dân về các chủ trương chính sách của Đảng, Nghi quyết Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận các cấp, chú trọng vận động các vị có uy tín trong nhân dân, mỗi khi có nhiệm vụ đột xuất hay chủ trương mới của Đảng, Nhà nước ông thường đến hộ gia đình, gặp gỡ từng người dân để tuyên truyền giải thích cho nhân dân hiểu rõ và vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả. Đối với những hộ gia đình chưa nghiêm chỉnh chấp hành các chủ tương chính sách của Đảng, Nhà nước, nghĩa vụ của người công dân, ông thường lựa lời động viên, thuyết phục, giải thích kĩ càng, để mọi người cùng hiểu và thực hiện.

Thực hiện cuộc vận động toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới, và triển khai thực hiện với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, với chức năng nhiệm vụ của mình ông đã nắm bắt tình hình thực tế của thôn mình để lựa chọn những nội dung, mô hình hay phù hợp để thực hiện. Hằng năm, ông đã trao đổi với các thành viên Ban công tác Mặt trận đề ra chương trình thống nhất hành động, các hoạt động công tác năm đều được gắn với việc xây dựng nông thôn mới. Vì thế từ năm 2011 đến nay, ông đã vận động nhân dân trong thôn hiến hàng ngàn m2 đất, để xây dựng đường giao thông nông thôn, hiến 7.600 m2 đất nông nghiệp để xây dựng đường giao thông nội đồng và xây dựng cánh đồng mẫu lớn, với diện tích 35 ha. Hiện nay, toàn thôn có 95% đường bê tông, 96% số hộ được dùng nước hợp vệ sinh, 100% số hộ gia đình đều tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. 100% số hộ gia đình trong vùng cánh đồng mẫu lớn, đều có năng suất ổn định, cao hơn các cánh đồng khác từ 30-35%. Nhờ đó, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của đảng, chính quyền và ban công tác mặt trận thôn.

Bên cạnh những cuộc vận động lớn của Mặt trận nêu trên, ông còn tích cực tham gia thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài, dân số kế hoạch hóa gia đình; quan tâm chăm lo xây dựng làng văn hóa, khu dân cư lành mạnh không có tội phạm, tệ nạn xã hội… góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực đề xuất các biện pháp nhằm góp phần bảo vệ môi trường.

Với tinh thần trách nhiệm cao, thái độ tận tụy trong công việc, ông đã luôn sâu sát nhân dân, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đã góp phần tích cực trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chính vì vậy mà việc xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, chất lượng của các cuộc vận động ngày càng được nâng cao, đặc biệt là ý thức làm chủ của nhân dân được phát huy. 90% số hộ gia đình trong thôn đều nhận thức sâu sắc về việc học tập và làm theo Bác Hồ kính yêu qua những việc làm cụ thể của mình trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Nhiều năm liền ông được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và UBND xã tặng giấy khen. Ban công tác mặt trân thôn Văn Hòa, xã Hữu Bằng là 1 trong số những ban công tác mặt trận tiêu biểu của toàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng./.

Linh Duyên