MẶT TRẬN CÁC CẤP CẦN QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Sáng 22/1, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự và chủ trì Hội nghị có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội đồng bầu cử UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng cùng hơn 8.500 đại biểu tại 64 điểm cầu trên cả nước.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Dự tại điểm cầu Hải Phòng có đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN các huyện, quận.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước nói chung và cơ quan đại diện – cơ quan quyền lực Nhà nước từ Trung ương đến địa phương ở nước ta nói riêng. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; là dịp để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng trong cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

“Thời gian qua Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và các ban bộ ngành Trung ương đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử để kịp thời triển khai thực hiện trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, từ Thông báo số 174 ngày 08/6/2020 Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 05 ngày 16/9/2020 của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc triển khai 6 nhiệm vụ cơ bản của MTTQ Việt Nam, đến thời điểm này, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ban hành các văn bản liên quan nhằm đảm bảo quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử và Thông tri của Ban Thường trực hướng dẫn giám sát cuộc bầu cử.

Cũng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo công tác bầu cử trong thời gian tới; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng quán triệt Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử và thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia cũng đã quán triệt, trao đổi những nội dung quan trọng, thiết thực đối với quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

“Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Mặt trận các cấp cần quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu có chất lượng, góp phần vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Từ nội dung các chuyên đề được trình bày tại Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu đại biểu tham dự cần tập trung nghiên cứu kỹ tài liệu, từ đó tập trung trao đổi, thảo luận về những vấn đề liên quan như việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, quy trình Hiệp thương, tổ chức hội nghị cử tri, công tác tuyên truyền, tiếp công dân, xử lý đơn thư công tác giám sát thi đua, khen thưởng,…

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã quán triệt việc thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam triển khai công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, đến thời điểm này, đã có 17 văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam ban hành liên quan đến công tác bầu cử. Đây là hệ thống văn bản hết sức cơ bản, quan trọng, xuyên suốt trong quá trình bầu cử. Vai trò, quyền, trách nhiệm của Mặt trận các cấp thể hiện rất rõ trong từng văn bản và cũng là trọn vẹn, xuyên suốt cả quá trình.

Từ các văn bản liên quan, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng các kế hoạch công tác bầu cử cụ thể và chi tiết; rà soát kỹ các công việc, nhất là các công việc liên quan đến vai trò, quyền, trách nhiệm của MTTQVN, bám sát hướng dẫn, tiến độ, phân công trách nhiệm tập thể, cá nhân, từng người, từng việc, bảo đảm sự chính xác, kịp thời, chủ động trước mọi tình huống; tổ chức tốt các hội nghị tập huấn để cán bộ Mặt trận nắm vững pháp luật bầu cử và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan trung ương, nhất là những nội dung trong công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử.

“Đây là tiền đề quan trọng, quyết định đến việc thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo của MTTQVN trong cuộc bầu cử”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cũng đề nghị, để triển khai nhiệm vụ, cần coi trọng sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Trung ương MTTQVN với Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các tổ chức thành viên của MTTQVN ở trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan; giữa Ủy ban MTTQ VN các cấp với Ủy ban bầu cử, Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân và các tổ chức thành viên của MTTQ VN cùng cấp là điều kiện hết sức quan trọng đảm bảo cho Mặt trận hoàn thành trách nhiệm của mình trong cuộc bầu cử.

Bên cạnh đó cần chuẩn bị chu đáo và thực hiện tốt các bước quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, đảm bảo về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử trên cơ sở dự kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND; trong quá trình thực hiện phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đi đôi với phát huy dân chủ trong công tác hiệp thương của Mặt trận; Phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư tham gia cuộc bầu cử…

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã trình bày “Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”. Theo đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất vào ngày 4/2/2021. Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 xong trước ngày 19/3/2021 và Hiệp thương lần thứ 3 xong trước ngày 18/4/2021.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho biết, từ Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTƯMTTQVN, Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tập trung vào 5 bước sau:

Bước 1: Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 03/2 đến ngày 17/2/2021.

Bước hai: Cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện thời gian từ ngày 24/2/2021 đến ngày 11/3/2021.

Bước ba: Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện trong thời gian từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021.

Bước bốn: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện thời gian từ ngày 21/3/2021 đến ngày 13/4/2021.

Bước năm: Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được tổ chức thời gian từ ngày 14/ 4/2021 đến ngày 18/4/ 2021.

Trình bày chuyên đề về “Tổ chức các hội nghị cử tri và công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực lưu ý, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát hiện những việc làm chưa đúng quy định, hành vi vi phạm pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phải thông tin, phản ánh, kiến nghị kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết, khắc phục ngay, không tự ý xử lý những vấn đề không thuộc thẩm quyền và chức năng của cơ quan MTTQ Việt Nam các cấp.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát công tác bầu cử theo quy định; tổ chức các đoàn giám sát việc thực hiện công tác bầu cử tại một số địa phương; tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử do Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai kiểm tra, giám sát. Kết thúc cuộc bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 gửi về Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam Việt Nam trước ngày 10/6/2021.

Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị – xã hội và các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tham gia kiểm tra, giám sát công tác bầu cử.

Cũng theo Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực, việc sử dụng kinh phí phục vụ công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cần thực hiện theo quy định tại Thông tư số 102/2020/TT-BTC, ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính và các quy định khác có liên quan.

“Trong quá trình kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, nếu có vấn đề gì phát sinh, khó khăn, vướng mắc hoặc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử, có thể gây ảnh hưởng xấu đến việc tổ chức và kết quả bầu cử thì báo cáo ngay cho Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam để kịp thời hướng dẫn xử lý”, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực nhấn mạnh.

  • Tin mới đăng