LÊ CHÂN: TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ NĂM 2020

Sáng ngày 03/7/2020, Ban thường trực Uỷ ban MTTQVN quận phối hợp với Ủy ban nhân dân, Thanh tra quận tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2020 cho gần 200 cán bộ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBMTTQVN và Ban Thanh tra nhân dân 15 phường.

Tại hội nghị tập huấn, đồng chí Bùi Thị Thu Phương – UVBTV,  Chủ tịch UBMMTQVN, Trưởng ban Dân vận Quận ủy truyền đạt nội dung: “Quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận năm 2020”. Đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Thanh tra nhân dân các phường: tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng lãng phí; chủ động, tích cực tham gia phản biện xã hội góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật; tăng cường và đổi mới phương thức giám sát những vụ việc, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, gây sách nhiễu, phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; Phát huy tốt hơn nữa vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, tiếp tục rà soát, kiện toàn, đổi mới tổ chức, hoạt động; Tổ chức tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh, tố cáo…

Đồng thời, hội nghị cũng được nghe đồng chí Phạm Thị Ngọc Anh – Chánh Thanh tra quận truyền đạt nội dung “Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020”.

Lớp tập huấn đã bổ sung, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, Thanh tra nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận từ quận đến cơ sở, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh./.

Hải Yến

  • Tin mới đăng