Lê Chân: Tổng kết công tác Mặt trận tham gia bầu cử và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 07/7/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Lê Chân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2021.

Hệ thống Mặt trận từ quận đến phường đã chủ động, tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: Phát huy vai trò chủ trì trong việc chuẩn bị, điều hành các hội nghị hiệp thương, hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử để thực hiện vận động bầu cử; giám sát công tác chuẩn bị bầu cử; tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bỏ phiếu, lựa chọn được những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân… Qua đó góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử trên địa bàn quận với tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đạt 99,79%; lựa chọn, bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố được bầu tại quận; bầu đúng, bầu đủ 35 đại biểu HĐND quận và 325 đại biểu HĐND cấp phường.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo của tập thể, cá nhân mang lại hiệu quả thiết thực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiêu biểu như: Mô hình “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng tuyến phố văn minh, kiểu mẫu” phường Cát Dài; “Toàn dân tham gia xây dựng tuyến phố văn hóa, sạch đẹp, an toàn, văn minh”phường Hàng Kênh; “Doanh nghiệp cùng địa phương chung tay xây dựng tuyến phố, địa bàn “Sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn – văn minh” phường Niệm Nghĩa… 100% cán bộ MTTQ ký cam kết thực hiện 5 chuẩn mực, đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tham gia viết bài Hội thi Lê Chân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Lê Chân trong trái tim tôi“. Gắn việc học tập với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND quận đã tặng Giấy khen cho 4 tập thể, 3 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Tân- Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận ghi nhận, đánh giá cao vai trò của hệ thống Mặt trận quận trong tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết, là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, đồng chí đề nghị thời gian tới, hệ thống Mặt trận quận tiếp tục đổi mới, làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình tư tưởng nhân dân, phản ánh và tham mưu kịp thời cho các cấp ủy Đảng hướng giải quyết, tránh bức xúc, tạo điểm nóng trong nhân dân. Tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong nhân dân. Tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của quận.

Việt Hà