Kỷ niệm 65 năm, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, (11/6/1948-11/6/2013): Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Kỷ niệm 65 năm, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, (11/6/1948-11/6/2013): Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Khối thi đua trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên (tổ chức chính trị – xã hội) thành phố Hải Phòng được hình thành từ năm 1998, đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Trải qua 15 năm duy trì liên tục đến nay, phong trào thi đua của khối ngày càng phát triển, đi vào nền nếp, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần quan trọng động viên, tổ chức các tầng lớp nhân dân thành phố hăng hái tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, được đánh giá là một mô hình thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới.

Hàng năm, căn cứ vào chương trình công tác của Ủy ban Trung ương MTTQVN, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, Ban thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố phối hợp với các đoàn thể chính trị – xã hội: Đoàn TNCSHCM, Hội LHPN, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Hội CCB xây dựng nội dung chỉ tiêu thi đua phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị; tiến hành tổ chức ký kết giao ước thi đua. Nội dung của phong trào thi đua hướng vào các mục tiêu cụ thể, thiết thực, trọng tâm là: Xây dựng tổ chức hội, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tổ chức thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các tổ chức thành viên cụ thể hoá thành chỉ tiêu, kế hoạch, biện pháp thi đua sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình, triển khai ký kết giao ước thi đua tới cơ sở, tạo không khí hưởng ứng sôi nổi, phấn khởi, quyết tâm trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Trong quá trình thi đua, Mặt trận và các tổ chức thành viên không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hoá các phương pháp vận động quần chúng, tổ chức tốt việc thực hiện các chuyên đề, các phong trào, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Cuối năm, Ban thường trực Ủy ban MTTQVN cùng các tổ chức thành viên đi kiểm tra chéo nhằm học tập kinh nghiệm lẫn nhau và chấm điểm thi đua từng đơn vị. Thông qua kết quả sơ kết 6 tháng, tổng kết năm và kết quả kiểm tra, Ban thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố mở hội nghị các tổ chức thành viên tiến hành bình xét, xếp loại thi đua, suy tôn đơn vị đẫn đầu khối, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Cách làm rất bài bản, khoa học thể hiện được tính dân chủ, công khai và đoàn kết.

Phong trào thi đua của MTTQ và 5 đoàn thể chính trị xã hội luôn hướng tới mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” và lập thành tích chào mừng những ngày kỷ niệm lịch sử của đất nước, thành phố, từ đó phát triển mạnh mẽ, liên tục suốt cả năm, ở khắp các địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Mỗi đoàn thể có những phong trào, đợt cao điểm thi đua với những tên gọi, mục tiêu, biện pháp cụ thể, muôn màu muôn vẻ. Hội phụ nữ có phong trào “Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Hội Nông dân có phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, “Nông dân xây dựng nông thôn mới”. Đoàn viên công đoàn thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, đăng ký làm nhiều công trình sản phẩm mới”. Đoàn viên Thanh niên Cộng sản HCM với các phong trào: “5 xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, điển hình là “Đề án xóa nghèo cho Cựu chiến binh” và cuộc vận động “Vì Trường Sa thân yêu và Mầu xanh trên đảo tiền tiêu”. Tất cả các phong trào ấy đều gắn với việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, với chủ đề từng năm của thành phố, với các cuộc vận động lớn như: “Xoá đói giảm nghèo”, “Xóa nhà tranh”, “Đền ơn đáp nghĩa”, bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tệ nạn xã hội, lập lại trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”…

Từ trong phong trào thi đua xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác. Những mô hình: “Khu dân cư xã, phường ven biển, hải đảo an toàn, lành mạnh”, “Tổ dân phố tự quản”, “Làng chài bình yên”, “Cụm tầu thuyền an toàn”, “Làng giáo, họ giáo sống tốt đời, đẹp đạo”, “3 quản, 4 giữ”… tiếp tục phát huy hiệu quả. Nhiều mô hình mới được xây dựng và nhân rộng. Điển hình như các mô hình: “Phát triển nuôi dê, bò cho người nghèo” của MTTQ huyện Cát Hải”; “Thu gom rác thải” của MTTQ huyện An Dương; “Câu lạc bộ 5 không, 3 sạch”, “Tổ phụ nữ tiết kiệm mỗi người, mỗi ngày” của Hội Phụ nữ; “Ngày thứ bẩy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” của Đoàn Thanh niên; “Câu lạc bộ gia đình nông dân phát triển bền vững” ,“Chi Hội không có người sinh con thứ 3 trở lên” của Hội Nông dân; “Ngày vì đồng đội”, “Quỹ nghĩa tình đồng đội”, “Đoạn đường CCB tự quản về trật tự ATGT, vệ sinh môi trường” của Hội CCB v.v…

Năm 2012, phong trào thi đua yêu nước của hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, đạt được những thành tích đáng phấn khởi. Nổi bật là, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động hỗ trợ, sửa chữa 844 ngôi nhà đại đoàn kết, giúp đỡ giống, vốn cho hàng ngàn hộ nghèo phát triển sản xuất kinh doanh, trợ dưỡng, trợ giúp, tặng thẻ bảo hiểm y tế, tặng quà cho hơn 105.880 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, gia đình chính sách, góp phần cùng thành phố giảm số hộ nghèo xuống còn 4,15%. Thực hiện phong trào toàn dân chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới, các thành viên trong khối đã vận động nhân dân hiến trên 15.000m2 đất mở rộng đường làng, ngõ xóm, huy động hơn 20 tỷ đồng và gần 200.000 ngày công sửa chữa, nâng cấp đường giao thông, kênh mương, trường học, trạm y tế…Đến nay, thành phố có 15 quận, huyện, 223 xã, phường, thị trấn, 2581 thôn, tổ dân phố (đạt tỷ lệ 100%) tổ chức đăng ký thực hiện 5 mục tiêu cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa; 95,6% số hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Thông qua phong trào thi đua, Mặt trận và các đoàn thể không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức trong sạch vững mạnh, hoạt động có hiệu quả. Trên 80% Ban công tác Mặt trận đạt xuất sắc, trên 75% số cơ sở Hội, Đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh. Tổng kết phong trào thi đua năm 2012, Ủy ban MTTQVN thành phố được Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng Bằng khen; Hội LHPN thành phố được suy tôn là đơn vị dẫn đầu của khối, được UBND thành phố, Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc; Hội CCB, Đoàn TNCSHCM, được Trung ương Hội CCBVN, Trung ương Đoàn TNCSHCM tặng Cờ thi đua xuất sắc, UBND thành phố tặng Bằng khen; Liên đoàn Lao động thành phố được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen; hàng trăm tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc được các cấp, các ngành thành phố, Trung ương khen thưởng.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị, Thông tri số 21-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong đội ngũ cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với thực thiện chủ đề “Du lịch và đô thị” cuả thành phố, năm 2013 khối thi đua trong hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên đặt mục tiêu phấn đấu: mỗi đơn vị xây dựng và giới thiệu từ 5 đến 10 điển hình tiên tiến; biểu dương 83 trưởng Ban công tác mặt trận tiêu biểu; 100% thôn, tổ dân phố tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân” đạt kết quả thiết thực; cùng nhiều chỉ tiêu quan trọng về thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng đời sống văn hóa.

                                                                                                                               Minh Ngọc – Hội CCB thành phố