Kỳ họp thứ 6, khóa VI Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Kiến An

Sáng ngày 07/7/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Kiến An tổ chức kỳ họp thứ 6, khóa VI sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm; triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021. Dự kỳ họp có các đồng chí: Phạm Văn Khanh – UVTU, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Lê Toàn Khánh – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Nguyễn Thị Thuyên – Phó Chủ tịch HĐND quận; Phạm Văn Diện – Ủy viên Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận. Cùng dự có các vị ủy viên Ủy ban  MTTQVN quận; đại biểu lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng.

6 tháng đầu năm 2021, hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên từ quận đến phường đã triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền; vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cuộc vận động, phong trào do MTTQ quận phát động tiếp tục được triển khai và thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp khởi công xây mới và sửa chữa 13 ngôi nhà với tổng số tiền 465.000.000đ, trong đó trích Quỹ “Vì người nghèo” quận 165.000.000đ, huy động nguồn khác 300.000.000đ.

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, MTTQ các cấp đã tham gia thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử. Chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan triển khai thực hiện các bước quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử; hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm đối với người ứng cử; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đảm bảo dân chủ, đúng tiến độ theo quy định. Tuyên truyền vận động nhân dân đi bầu cử đạt tỷ lệ cao (99,96%) đứng thứ 3 thành phố. Kết quả đã bầu được 3 đại biểu Quốc hội, 4 đại biểu HĐND thành phố, 31 đại biểu HĐND quận và 211 đại biểu HĐND phường, đảm bảo bầu đúng, bầu đủ theo cơ cấu, thành phần và số lượng đồng thời đảm bảo tuyệt đối công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của Ủy ban trận Tổ quốcViệt Nam thành phố Hải Phòng, MTTQ Việt Nam quận đã ra lời kêu gọi ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, quận Kiến An đã tổ chức Hội nghị phát động ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các tập thể, cá nhân đã ủng hộ 1.368.035.000đ và đã chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố 1.000.000.000đ.

Kỳ họp đã hiệp thương bổ sung, thay thế 02 vị Ủy viên Ủy ban MTTQVN quận khóa VI (hiện nay là 51 vị).

Dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Khanh – UVTU, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đánh giá cao kết quả hoạt động của hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên 6 tháng đầu năm 2021, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 6 tháng cuối năm 2021 đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 lên hàng đầu; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh… của địa phương.

Vũ Mỹ