Kinh nghiệm thực tế từ công tác vận động quần chúng trong giải phóng mặt bằng Dự án Chỉnh trang Sông Tam Bạc

Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc (đoạn từ cầu lạc Long đến Công viên Tam Bạc) là một Dự án lớn sẽ đem lại sự phát triển vượt bậc, một diện mạo mới của thành phố Hải Phòng- thành phố Hoa phượng đỏ.

Được sự chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, UBND thành phố, quận Hồng Bàng đã nỗ lực làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Tổng diện tích thu hồi để thực hiện Dự án là 50.171,6 m2 của 430 hộ dân và 5 tổ chức. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội quận đã song hành cùng chính quyền quận, phường tham gia vào Ban chỉ đạo Dự án và các tổ công tác để tuyên truyền vận động nhân dân; chủ động khảo sát chủ hộ là Cựu chiến binh, Phụ nữ, Thanh niên để có phương pháp tiếp cận vận động, tổ chức đối thoại, kí cam kết giữa các hộ dân, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng và đề xuất các ý kiến, kiến nghị hợp pháp của nhân dân với Ban chỉ đạo Dự án và Hội đồng bồi thường hỗ trợ quận để làm cơ sở lập phương án bồi thường hỗ trợ đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân.

Với tinh thần làm việc hết sức khẩn trương, trách nhiệm, có giải pháp đúng và vì nhân dân, các tổ công tác đã nhận được sự ủng hộ đồng thuận của nhân dân với niềm tin tưởng, sớm thực hiện giải phóng mặt bằng. Chỉ trong vòng 02 tháng từ 14/5- 16/7/2018, 100% hộ dân và các tổ chức đã nhận tiền bồi thường, bốc thăm tái định cư bàn giao mặt bằng để thi công Dự án.

Hồng Trần

  • Tin mới đăng