Kiến Thụy đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”  

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là cuộc vận động lớn, mang ý nghĩa thiết thực cho người dân Việt Nam về ý thức, tinh thần yêu nước, bằng việc dùng hàng Việt để kích thích tiêu dùng trong nước, thúc đẩy sản xuất phát triển bền vững trong điều kiện kinh tế thị trường ngày càng gặp khó khăn như hiện nay.

Thực hiện Thông báo số 264, ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị về triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, từ tháng 10 năm 2009, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kiến Thụy đã triển khai rất tích cực cuộc vận động này. Sau 5 năm, cuộc vận động đã có hiệu quả rõ rệt. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân từ huyện đến các cơ sở thường xuyên quán triệt mục đích, ý nghĩa và nội dung cuộc vận động tới cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân, nhằm nêu cao vai trò trách nhiệm, gương mẫu, ưu tiên sử dụng hàng hóa thương hiệu Việt trong mua sắm tài sản công cũng như tiêu dùng cá nhân, đồng thời phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam. Đồng thời động viên các doanh nghiệp trong nước sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, có sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân phối hợp với các cơ quan báo chí, tích cực tuyên truyền về cuộc vận động, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong triển khai tuyên truyền và thực hiện cuộc vận động, phê phán các biểu hiện tâm lý sính hàng ngoại trong các tầng lớp nhân dân và trong xã hội.
Các nội dung tuyên truyền về cuộc vận động được lồng ghép trong các các buổi sinh hoạt định kỳ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cũng như được triển khai dưới hình thức sinh hoạt chuyên đề, gắn thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với các phong trào thi đua, các cuộc vận động thường xuyên của tổ chức mình. Trên 90% cán bộ, đảng viên được tuyên truyền, quán triệt sâu sắc những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cuộc vận động và hơn 65% số người dân tham gia các buổi tuyên truyền. Cuộc vận động thực sự đã tạo được sự chuyển biến sâu rộng trong nhận thức sử dụng hàng Việt, ưu tiên dùng hàng Việt Nam của nhân dân trên địa bàn.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ huyện đến cơ sở đều nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa sâu sắc cuộc vận động và triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả. Các doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động, có ý thức hơn trong việc sản xuất, tiêu dùng hàng hoá trong nước.

Theo đánh giá, ngày càng nhiều người tiêu dùng khi mua hàng hoá đã lựa chọn hàng hóa Việt Nam; nhiều người tiêu dùng khuyên người thân trong gia đình, bạn bè nên sử dụng hàng Việt; hoặc có người trước đây có thói quen mua hàng có nguồn gốc xuất xứ ở nước ngoài, nay đã dừng mua (hoặc ít mua hơn), thay bằng mua hàng sản xuất trong nước. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã cùng các ngành liên quan, chủ động và tích cực phối hợp tham gia vào các đợt đưa “Hàng Việt về nông thôn”, tổ chức Hội chợ thương mại, tạo điều kiện cho nhân dân tham quan, mua sắm.

Trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kiến Thụy sẽ tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động này trong toàn thể cộng đồng, nhằm thay đổi nhận thức và dần thay đổi hành vi mua sắm của người tiêu dùng, nhằm kích cầu tiêu dùng trong nước phát triển, thúc đẩy việc sản xuất hàng hóa từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam.

Hiện nay, Hội Nông dân huyện đang phối hợp với Siêu thị Metro, thực hiện đổi hàng cũ lấy hàng mới, với 4 loại mặt hàng là: nồi cơm điện, áo mưa, mũ bảo hiểm và các loại xoong, nồi. Chương trình được đông đảo nông dân hưởng ứng.

Để cuộc vận động đi vào chiều sâu, khích lệ động viên các nhà sản xuất trong nước sản xuất nhiều hàng hóa đạt chất lượng cao, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện dự định trong những tháng cuối năm 2014 sẽ mời các nhà sản xuất có uy tín, các doanh nghiệp, siêu thị về Kiến Thụy thực hiện chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, áp dụng chương trình giảm giá, khuyến mại, chương trình bán giá ưu đãi đối với những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, phục vụ đời sống dân sinh, đảm bảo cho mọi gia đình nông thôn, với khả năng đồng tiền có hạn đều được tiếp cận mua sắm trong thời buổi kinh tế thị trường vô cùng khó khăn này. Và đây cũng là chủ trương mà cấp ủy Đảng, chính quyền của huyện Kiến Thụy sẽ đưa vào Nghị quyết chuyên đề trong năm 2015 sắp tới, theo tinh thần Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Linh Duyên

  • Tin mới đăng