Khai mạc Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 – 2026)

0
85

Sáng 7/12, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, HĐND thành phố tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 – 2026). Dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Kỳ họp diễn ra trong 2,5 ngày (ngày 7, 8 và sáng ngày 9/12/2022) với nội dung chủ yếu của kỳ họp: Quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thành phố; dự toán thu, chi, phân bổ ngân sách địa phương; kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2023; Quyết định Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lê; thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố năm 2023; Quyết định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ: kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích xếp hạng cấp quốc gia; đóng bảo hiểm tự nguyện cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo; đóng BHYT các nhóm đối tượng xã hội… Quyết định: chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án; sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết của HĐND thành phố và thực hiện một số nội dung khác theo quy định. Đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố nêu rõ: Kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố sẽ xem xét, đánh giá tình hình kinh tế – xã hội năm 2022 và quyết định chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. Đây là nội dung rất quan trọng, cần được các vị đại biểu thảo luận, đánh giá thật kỹ; làm rõ cơ sở khoa học, thực tiễn; đề xuất những giải pháp phù hợp, tạo quyết tâm chính trị cao hơn để vượt qua khó khăn, thách thức nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố trong năm 2023 và những năm tới.

HĐND thành phố sẽ xem xét các Tờ trình của UBND thành phố; nghe báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND về: Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2023; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021-2025; Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2023 và giai đoạn 2023-2025; Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án; Quyết định một số cơ chế, chính sách đặc thù của thành phố về chăm lo, hỗ trợ cho người dân thành phố và nhiều nội dung quan trọng khác.

Đồng thời xem xét báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri từ Kỳ họp thứ 4; nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9; nghe thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền thành phố năm 2022; xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân thành phố, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; các báo cáo của UBND thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và các báo cáo công tác khác theo luật định.

Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, HĐND sẽ tiến hành chất vấn trực tiếp đồng chí Chủ tịch UBND thành phố về những vấn đề về phát triển kinh tế, xã hội; những khó khăn được cử tri, nhân dân thành phố quan tâm thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Chủ tịch UBND và UBND thành phố. Đây là những nội dung giám sát trực tiếp tại kỳ họp, được các vị đại biểu, cử tri, Nhân dân thành phố quan tâm, mong muốn tạo chuyển biến rõ nét trong công tác thực thi pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Để hoàn thành chương trình, đảm bảo thời gian và nâng cao chất lượng kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân thành phố; tập trung nghiên cứu kỹ các nội dung trình kỳ họp, thảo luận và quyết nghị thông qua các Nghị quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật, có chất lượng và có tính khả thi cao.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo Kỳ họp.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy biểu dương tinh thần cố gắng, nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân thành phố đã có những đóng góp quan trọng cho thành công chung của thành phố Hải Phòng trong năm 2022.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua nhiều quyết sách quan trọng, có tác động to lớn và trực tiếp đến đời sống của Nhân dân, nổi bật là nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh thành phố năm 2023; về ngân sách Nhà nước trên địa bàn; về kế hoạch đầu tư công… và nhiều nội dung quan trọng khác được triển khai thực hiện trong năm 2023.

Để kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố khoá XVI đạt chất lượng và thành công tốt đẹp, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị HĐND thành phố cần tập trung một số nội dung: Tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, khách quan, trí tuệ, trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân để thảo luận kỹ lưỡng, làm rõ hơn, sâu sắc và toàn diện hơn nữa tình hình, những kết quả đạt được và những nút thắt, hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và các nhiệm vụ khác trong năm 2022; đồng thời chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại hạn chế, nhất là các nguyên nhân chủ quan và rút ra các bài học kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện trong thời gian tới.

Đối với các Nghị quyết quan trọng liên quan đến sự chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đồng chí đề nghị các vị đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, phân tích, đánh giá, đóng góp nhiều ý kiến làm rõ tính hiệu quả, các giải pháp đột phá để HĐND thành phố quyết nghị, thông qua, bảo đảm khách quan, phù hợp và có tính khả thi cao trong triển khai thực hiện, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả, cũng như tháo gỡ các khó khăn, rào cản, đồng thời phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ của cơ sở.

Để các Nghị quyết của HĐND thành phố thực sự tác động và phát huy tích cực đến tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị HĐND, UBND thành phố, các cơ quan có liên quan nhanh chóng cụ thể hóa và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của kỳ họp. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND và đại biểu HĐND; đẩy mạnh hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn, giải trình nhất là đối với UBND các cấp và các sở, ngành liên quan trong việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong phát triển kinh tế – xã hội thành phố và địa phương trong năm 2023; chú trọng giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, đi đầu trong việc số hóa các hoạt động nghiệp vụ của HĐND thành phố.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Năm 2023 có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng tốc thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thành phố 5 năm 2021 – 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã đề ra, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố tin tưởng rằng HĐND, các vị đại biểu HĐND thành phố sẽ có những quyết sách, chủ trương, giải pháp kịp thời, hiệu quả trên cơ sở không ngừng phát huy sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân và cử tri, góp phần cùng thành phố hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 đã đề ra.

Hoàng Tùng – Đàm Thanh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây