Huyện Tiên Lãng: Nỗ lực thực hiện công tác giảm nghèo bền vững

Sáng 02-6, đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố làm việc với đại diện lãnh đạo Huyện ủy Tiên Lãng về công tác giảm nghèo.

Đại diện lãnh đạo huyện Tiên Lãng báo cáo về việc thực hiện công tác giảm nghèo của địa phương

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện lãnh đạo MTTQVN huyện báo cáo, ý kiến của đại diện các ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cao Xuân Liên ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong việc vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách đặc thù, huy động vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong thực hiện các giải pháp giảm nghèo, hướng tới mục tiêu giảm sâu, giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp thu một số ý kiến đề xuất, kiện nghị của địa phương như: điều chỉnh một số nội dung trong Nghị quyết số 52 của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2025, bổ sung ban hành Nghị quyết về trợ cấp xã hội đối với người từ 75 tuổi trở lên không có lương hưu…. Cùng với đó, thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường rà soát, bổ sung danh sách hộ nghèo theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chuẩn nghèo đa chiều 2021-2025, tham mưu thành phố thực hiện chế độ trợ cấp hằng tháng, triển khai các dự án đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm… để tránh tình trạng tái nghèo.

Theo thống kê sơ bộ tại thời điểm 01-6-2021, trên địa bàn huyện Tiên Lãng còn 199 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,39% (giảm 442 hộ so với năm 2020). Các hộ nghèo trên địa bàn huyện được quan tâm, chăm lo toàn diện như: hỗ trợ xây nhà, hỗ trợ giống vốn phát triển sản xuất, tham gia các lớp đào tạo nghề miễn phí, hỗ trợ điện sinh hoạt, thụ hưởng các chính sách tín dụng ưu đãi… Số hộ nghèo còn ít, nhưng phần lớn các hộ nghèo đều không có người đủ điều kiện tham gia lao động, số hộ nghèo có người cao tuổi, số hộ nghèo đơn thân chiếm tỷ lệ cao… Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của huyện còn cao so với trung bình chung của thành phố.

Mai Lê