Huyện An Dương hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 4/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện An Dương tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thị Quỳnh Trang, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy; Trần Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo một số phòng, ban và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt nam huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện Thường trực HĐND huyện thông báo dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện An Dương khóa XX (nhiệm kỳ 2021 – 2026) là 65 người, trong đó, số đại biểu được bầu của Hội đồng nhân dân huyện An Dương khóa XX (nhiệm kỳ 2021 – 2026) là 35 đại biểu, phân bổ theo 8 khối: Khối tổ chức chính trị, Khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội, Khối cơ quan nhà nước cùng cấp, Khối đơn vị vũ trang nhân dân, Khối Tổ chức xã hội, Khối các đơn vị sự nghiệp, Khối Tổ chức kinh tế, Khối các đơn vị hành chính cấp dưới. So với số đại biểu được bầu, số người được giới thiệu tại Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất gấp 1,85 lần với tỷ lệ nữ đạt 38,46%; người ngoài đảng đạt 10,77 %; tuổi trẻ đạt 20,0%.

Cũng tại hội nghị hiệp thương, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử như dự kiến của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và Thường trực HĐND huyện; thảo luận, thống nhất 100% về số lượng ứng cử viên ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Việc lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ra ứng cử đại biểu HĐND huyện qua các bước hiệp thương theo luật định được huyện An Dương xác định là khâu rất quan trọng để lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhằm đảm bảo cả số lượng, chất lượng, vừa thể hiện được cơ cấu, thành phần đại diện cho trí tuệ của khối đại đoàn kết toàn dân./.

Tăng Thông

 

  • Tin mới đăng