Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập MTDTTNVN- Ngày truyền thống MTTQVN của Ban Tuyên giáo Trung ương