Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

0
125

Trong 2 ngày (5 – 6/12), tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của các văn kiện Hội nghị Trung ương 6.

Dự tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, các lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương.

Dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Thành ủy; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; các đảng ủy trực thuộc Thành ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan. Hội nghị được kết nối tới các điểm cầu các quận ủy, huyện ủy, đảng bộ trực thuộc Thành ủy, sở, ngành thành phố và các xã, phường, thị trấn.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu thành phố Hải Phòng

Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và Nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm, thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết, Kết luận Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới”; nghe đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; nghe đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; nghe đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết đã được triển khai nghiêm túc, bài bản; đồng thời phân tích, nhấn mạnh các nội dung quan trọng trong các nghị quyết đã được Ban Chấp hành Trung ương ban hành tại Hội nghị Trung ương 6.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị, ngay sau Hội nghị quán triệt, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tiếp tục học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức phù hợp, giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu và thấm nhuần các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6. Đồng thời lưu ý, việc quán triệt, tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, xuyên suốt nhiệm kỳ; đồng thời giới thiệu mô hình mới, cách làm hay trong quá trình thực hiện; kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị triển khai hiệu quả; chú trọng đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái của thế lực thù địch.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, các cơ quan, đơn vị cần quan tâm thực hiện nghị quyết khoa học, chặt chẽ, hiệu quả; các bộ, ngành Trung ương và các địa phương, đơn vị cần khẩn trương nghiên cứu cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ thực hiện rõ ràng, hiệu quả, thiết thực. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nghị quyết; kịp thời thông tin báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết, kịp thời giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra ở cơ sở. Đồng chí tin tưởng, với sự quyết tâm cả hệ thống chính trị, tinh thần đồng lòng đoàn kết của Nhân dân, các nghị quyết sẽ sớm đi vào cuộc sống; tạo sự chuyển biến, thay đổi mạnh mẽ trên các lĩnh vực, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Hoàng Tùng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây