Hội nghị thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Sáng 29/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Các đồng chí: Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Vũ Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đồng chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, các đoàn thể chính trị xã hội thành phố; các vị Ủy viên Ủy ban MTTQVN thành phố; các vị trong Hội đồng tư vấn Dân chủ – Pháp luật và Kinh tế – Xã hội của Ủy ban MTTQVN thành phố.

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đã có 15 ý kiến phát biểu, góp ý vào các Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH TW Đảng khóa XII; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 và Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Các ý kiến tham gia góp ý khá sâu sắc, bám sát những gợi ý, hướng dẫn của Trung ương, có trọng tâm, trọng điểm, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ và mang tính xây dựng cao của các đại biểu. Qua đó, góp phần phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội; giúp các cấp ngành nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân để bổ sung vào Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, góp phần tạo sự thống nhất cao giữa ý Đảng, lòng dân, gắn Nghị quyết với cuộc sống thực tiễn.

Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thị Minh Phương phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thị Minh Phương trân trọng cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Tất cả các góp ý trên sẽ được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổng hợp, gửi về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Dân vận Thành ủy để tổng hợp, báo cáo Thành ủy.

TN

 

  • Tin mới đăng