Hội nghị lấy ý kiến vào Dự thảo Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền

Sáng 2/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố; các thành viên Hội đồng tư vấn Dân chủ – Pháp luật và Hội đồng tư vấn Kinh tế – Xã hội Ủy ban MTTQVN thành phố.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cao Xuân Liên phát biểu tại Hội nghị

6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên đã phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cùng cấp tổ chức 86 buổi tuyên truyền pháp luật tới 2.431 người, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến về Hiến pháp và các luật. Các cấp Mặt trận tập trung cao vào công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa tham gia phòng chống đại dịch COVID-19, vừa duy trì phát triển kinh tế – xã hội; hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố đã chủ trì các cuộc giám sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19, việc vận động, ủng hộ, thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch; việc thực hiện chính sách đối với các đối tượng cai nghiện ma túy tập trung tại cơ sở cai nghiện ma túy Số 2 và Gia Minh; đồng thời phối hợp các cơ quan đơn vị thực hiện các nhiệm vụ giám sát thường xuyên. Hệ thống Mặt trận tập trung tham gia góp ý vào dự thảo các kế hoạch, chương trình, đề án của thành phố, các sở, ngành, UBND các cấp (MTTQ thành phố gia ý kiến vào 15 văn bản; MTTQ cấp huyện, cấp xã tham gia góp ý trên 400 văn bản). Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tiếp tục phát huy được vai trò trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát tại cơ sở, đảm bảo lợi ích cộng đồng. Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được các cấp Mặt trận thực hiện nghiêm, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, ổn định tình hình an ninh trật tự ở các địa phương.

Các đại biểu đóng góp ý kiến vào Dự thảo Thông báo

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý bổ sung, hoàn thiện vào dự thảo Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Trong đó, đề nghị đánh giá thêm vai trò, đóng góp của MTTQ các cấp thành phố trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Đồng thời kiến nghị với HĐND, UBND thành phố một số vấn đề cụ thể: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công; quy hoạch đồng bộ hệ thống giao thông hạ tầng; rà soát, đánh giá năng lực của doanh nghiệp trong việc chậm thực hiện một số dự án; tăng cường hoạt động tư vấn pháp luật, nhất là cho đối tượng người cao tuổi và phụ nữ; vấn đề an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch, xử lý nước thải, bảo tồn hệ thống hồ điều hòa tại đô thị…

Kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cao Xuân Liên ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, quý báu của các đại biểu. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố sẽ nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện Thông báo và trình tại Kỳ họp của HĐND sắp tới.

TN

 

  • Tin mới đăng