Hội nghị hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Đ/c Nguyễn Văn Tạo, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố phát động hưởng ứng CVĐ

Thực hiện chương trình nhiệm vụ công tác năm 2013 của Ban chỉ đạo thành phố, nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Sáng 18/6/2013, Ban thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố tổ chức hội nghị hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên. Đồng thời phối hợp với Công ty TNHH Rồng Vàng Việt Nam tổ chức tuyên truyền thực hiện cuộc vận động và chương trình giới thiệu sản phẩm sữa “Vạn Xuân” của doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Đình Then, UVTV – Trưởng ban Dân vận Thành ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố – Trưởng ban chỉ đạo tới dự; các đồng chí trong Ban thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQVN các huyện, quận, phường và 100 vị Trưởng ban công tác Mặt trận thuộc các quận trên địa bàn thành phố.


Đại biểu dự hội nghị

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được phát động theo tinh thần Thông báo Kết luận số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị nhằm mục đích phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Qua 3 năm triển khai thực hiện cuộc vận động trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến nay đã có tác động lan tỏa đến đời sống xã hội và đã thu được những kết quả đáng kể, không chỉ chuyển biến về nâng cao nhận thức mà còn tạo chuyển biến về hành động thành nét đẹp văn hóa của người tiêu dùng. Hàng hóa sản xuất trong nước bày bán tại nhiều siêu thị chiếm tỷ lệ tới 95%. Cuộc vận động cũng đã góp phần tăng tổng sản phẩm GDP thành phố năm 2012 tăng 8.12% so với năm 2011, gấp 1,56 lần bình quân chung của cả nước. Cuộc vận động đã góp phần làm thay đổi nhận thức người tiêu dùng, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về hàng hóa sản xuất trong nước và sức mạnh của thị trường nội địa; góp phần phát huy bản lĩnh, trí tuệ Việt, nâng cao ý thức, niềm tự hào tự tôn dân tộc của mọi người Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần tác động tích cực đến toàn xã hội. Đây là thành quả của toàn xã hội cùng vào cuộc, là cơ sở để hàng Việt từng bước khẳng định vị thế trên thị trường.

Để tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố phát động đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động trong hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên, các ngành tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tăng cường vai trò, trách nhiệm của hệ thống mặt trận các cấp, các tỏ chức thành viên trong công tác tuyên truyền thực hiện cuộc vận động; tập trung vận động, kêu gọi ý thức trách nhiệm trong cán bộ công chức, các đoàn viên hội viên tự giác, gương mẫu thực hiện để làm nòng cốt tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Tuyên truyền trong nhân dân nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Tại hội nghị, cùng với sự hưởng ứng của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, đại diện cho phía doanh nghiệp là Công ty TNHH Rồng Vàng Việt Nam cũng đã cam kết triển khai thực hiện các nội dung cuộc vận động và tiến hành giới thiệu sản phẩm sữa có nguồn gốc từ thực vật với thương hiệu “Vạn Xuân” của đơn vị đến người tiêu dùng trên địa bàn thành phố./.

  • Tin mới đăng