Hội nghị hiệp thương kiện toàn chức danh Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận Dương Kinh

Chiều ngày 22/9/2020, UBMTTQ Việt Nam quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị hiệp thương kiện toàn chức danh Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận Dương Kinh khóa III, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Anh Thư – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố; đồng chí Đào Văn Ninh – Bí thư Quận ủy; đồng chí Nguyễn Minh Phương – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận.

Đồng chí Vũ Anh Thư – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố và đồng chí Đào  Văn Ninh – Bí thư Quận ủy tặng hoa chúc mừng

Thực hiện thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy về việc thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ sau Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, chủ trương về công tác nhân sự, trong đó: đồng chí Bùi Trọng Toàn – Trưởng ban Ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận, Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND quận, Thủ trưởng Cơ quan tham mưu giúp việc chung MTTQ và các đoàn thể quận thôi giữ chức vụ Trưởng ban Ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận, Thủ trưởng Cơ quan tham mưu giúp việc chung MTTQ và các đoàn thể quận để bổ nhiệm công tác khác; điều động đồng chí Đỗ Trọng Toản – Ủy viên BTV Quận ủy, Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận nhận công tác tại Ban Dân vận Quận ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Ban Dân vận Quận ủy; thực hiện ý kiến của Đảng đoàn UBMTTQ Việt Nam thành phố, Hội nghị đã hiệp thương nhất trí, biểu quyết cho thôi thành viên Ủy ban Mặt trận, thôi giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận đối với đ/c Bùi Trọng Toàn và hiệp thương cử đồng chí Đỗ Trọng Toản – Ủy viên BTV Quận ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Quận ủy bổ sung ủy viên UBMTTQ Việt Nam quận khóa III, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận./.

Đoàn Hiền

 

  • Tin mới đăng