Hội nghị biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo thành phố lần thứ 5, giai đoạn 2015-2020

Sáng 31/7, tại Nhà hát thành phố, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (UBĐKCGVN) thành phố tổ chức Hội nghị biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo thành phố lần thứ 5, giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP; ông Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố.

5 năm qua, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, đặc biệt là sự phối hợp, hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, UBĐKCGVN thành phố đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả, toàn diện các mặt công tác. Phong trào thi đua yêu nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của đồng bào Công giáo thành phố mang lại hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, minh chứng cho truyền thống đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc “Sống tốt đời – Đẹp đạo” của đồng bào Công giáo.

Ông Nguyễn Xuân Bình – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc

Ông Cao Xuân Liên – Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP trao Bằng khen tặng các cá nhân xuất sắc

Các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Nguyễn Thị Minh Phương, Đỗ Tràng Thành trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc

Nhân dịp này, 31 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” vinh dự được UBND, Ủy ban MTTTQ Việt Nam thành phố tặng Bằng khen. Hội nghị tiến hành suy cử hiệp thương 7 đại biểu dự Hội nghị biểu dương người tốt- việc tốt trong đồng bào Công giáo toàn quốc lần thứ 5, giai đoạn 2015-2020.

Linh mục Trần Xuân Mạnh phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Xuân Bình – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Linh mục Trần Xuân Mạnh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Công giáo trong sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố giai đoạn 5 năm qua. Đồng thời đề nghị, thời gian tới đồng bào Công giáo tiếp tục đoàn kết trong nội bộ, đoàn kết với tôn giáo khác, đoàn kết trong nhân dân nhằm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia các cuộc vận động của Mặt trận, góp phần vào xây dựng và phát triển thành phố văn minh, hiện đại; chú trọng biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong đồng bào Công giáo để những tấm gương người tốt, việc tốt tiếp tục được lan tỏa trong xã hội…

TN-NĐ

  • Tin mới đăng