Hải Phòng rực rỡ cờ hoa hướng tới ngày bầu cử

Những ngày này, thành phố Hải Phòng đã được trang hoàng rực rỡ hướng tới ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 23-5-2021. Nhằm tạo không khí tưng bừng, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, nhiều tuyến phố đã được trang trí các cụm pano, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền để cuộc bầu cử thực sự là “ngày hội của toàn dân”.

  

Các pano cỡ lớn được đặt tại hầu khắp các tuyến đường, ở những vị trí người dân dễ nhìn nhất

Trang trí tuyên truyền tại Trung tâm Văn hóa và Mỹ thuật Thành phố gồm các pano một mặt, pano 4 mặt và khung cờ vòng tròn

 

Trang trí tuyên truyền tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN thành phố

Từ đường lớn đến ngõ nhỏ, nhà nhà đều treo cờ hưởng ứng “Ngày hội toàn dân”

Trên khắp các tuyến đường đều treo cờ và khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày bầu cử

Trí Nguyễn (anhp.vn)