Dương Kinh: Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu HĐND quận khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 12/5/2021 tại 09 đơn vị bầu cử quận Dương Kinh đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu HĐND quận khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 với gần 500 cử tri tham dự.

Tại các hội nghị, cử tri quận Dương Kinh đã được nghe tiểu sử tóm tắt của từng ứng cử viên. Các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình và cam kết sẽ thường xuyên giữ mối quan hệ gắn bó với nhân dân, với cử tri; lắng nghe, tiếp thu, phản ánh trung thực, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri và chuyển tải đến cơ quan chức năng các cấp để xem xét, giải quyết…

Tại hội nghị, cử tri trên địa bàn quận đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ thực sự là người đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của nhân dân, quan tâm giải quyết các vấn đề quan trọng, bức thiết của địa phương.

Vũ Diễm