25 C
Haiphong
Thứ Bảy, 9 Tháng Mười Hai, 2023

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT, ĐẠI ĐOÀN KẾT - THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG
Trang chủGiới thiệuDANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT...

DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 1. Danh sách Ban Thường trực:
 2. Chủ tịch:Cao Xuân Liên

     ĐT: 02253.842.290

 1. Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Minh Phương

     ĐT: 02253.842.224

 1. Phó Chủ tịch: Đỗ Tràng Thành

     ĐT: 02253.823.583

 1. Phó Chủ tịch: Vũ Anh Thư

     ĐT: 02253.823.584

 1. Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng: Uông Minh Long
       ĐT: 02253.746.222
 2. Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo: Phạm Thị Ngọc Hân

     ĐT: 02253.746157

 1. Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Phong trào: Nguyễn Ngọc Phương

     ĐT: 02253. 746333

 1.  Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Tôn giáo – Dân tộc: Trần Anh Long

     ĐT: 02253.3842.241
9. Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức: Bùi Văn Bắc
10. Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân chủ – Pháp luật: Vũ Thị Tĩnh

 1. Danh sách cán bộ trưởng, phó các ban:
 2. Chánh Văn phòng: Uông Minh Long
  2. Trưởng Ban Tổ chức: Bùi Văn Bắc
    3.Trưởng Ban Tuyên giáo: Phạm Thị Ngọc Hân

  4.Trưởng Ban Phong trào: Nguyễn Ngọc Phương

  5.Trưởng Ban Tôn giáo-Dân tộc: Trần Anh Long

 1. Trưởng Ban Dân chủ – Pháp luật:Vũ Thị Tĩnh
    7. Phó trưởng Ban Tổ chức: Đặng Vũ Hà

  8.Phó trưởng Ban Phong trào: Lê Thiên Hà; Đặng Kiên Trung

 1. Phó trưởng Ban Dân chủ – Pháp luật: Ngô Duy Độ; Đào Tuấn Điệp
 2. Phó trưởng Ban Tôn giáo – Dân tộc: Phạm Văn Diệp
  11. Phó Chánh Văn phòng: Đặng Thị Loan; Phạm Thanh Tùng

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

BÀI ĐỌC NHIỀU

spot_img