Phát triển HTX kiểu mới: Chính sách đã đầy đủ, cần làm ngay

Phát triển HTX kiểu mới: Chính sách đã đầy đủ, cần làm ngay (Chinhphu.vn) – Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, nhờ liên kết trong một khối là HTX kiểu mới, các hộ, xã viên cùng điều chỉnh lịch thời vụ, thực hiện một quy trình canh tác lúa và sử dụng một

74 xã cơ bản cán đích nông thôn mới

74 xã cơ bản cán đích nông thôn mới Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tính đến nay, bình quân các xã ước đạt 16,75 tiêu chí, tăng 0,3 tiêu chí so với năm 2017. Toàn thành phố đã có 74 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn

  • Tin mới đăng