Người cán bộ Mặt trận trưởng thành từ cơ sở …

Người cán bộ Mặt trận trưởng thành từ cơ sở … Là cán bộ Mặt trận trưởng thành từ cơ sở, ông Phạm Đức Long – Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Tân Tiến, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng vinh dự nhiều năm liền được các cấp, ngành, địa phương biểu dương, khen

Một trưởng ban công tác mặt trận gương mẫu, tận tụy với nhân dân

Một trưởng ban công tác mặt trận gương mẫu, tận tụy với nhân dân Nhắc đến ông Nguyễn Duy Hiền, trưởng ban công tác mặt trận thôn Văn Hòa, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy là ai cũng nhắc đến một tấm gương cán bộ gương mẫu, tận tụy, tâm huyết, hết mình với nhân

Kỷ niệm 65 năm, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, (11/6/1948-11/6/2013): Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Kỷ niệm 65 năm, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, (11/6/1948-11/6/2013): Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước Khối thi đua trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên (tổ chức chính