Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, lựa chọn và lập danh sách những người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND huyện An Dương khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chiều ngày 14/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện An Dương tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn và lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (khóa XX), nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Hội nghị

Hồng Bàng: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 16/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hồng Bàng tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Ủy viên Ban Thường vụ,

Hải An: Hiệp thương lần thứ 3, lựa chọn và lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND quận, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 15/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Hải An tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn và lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND quận, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuất – Phó Bí thư

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện Tiên Lãng khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 15/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Lãng đã tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội có các đồng chí: Ngô Ngọc Khánh, Phó Bí

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND quận Kiến An khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chiều 14/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Kiến An tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND quận Kiến An khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Khanh

Hải An: Triển khai Kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

Chiều ngày 22/3/2021, Uỷ ban MTTQVN quận Hải An tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cư tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tới dự hội nghị

Hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND quận Kiến An nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 22/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Kiến An tổ chức hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026. Tới dự có đồng chí: Nguyễn Hồng Vinh – Phó Bí thư Thường

Tiên Lãng: Hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 19/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Lãng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tới dự có đồng chí Ngô Ngọc Khánh – Phó Bí

  • Tin mới đăng