DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Danh sách Ban Thường trực: Chủ tịch:Cao Xuân Liên      ĐT: 02253.842.290 Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Minh Phương      ĐT: 02253.842.224 Phó Chủ tịch: Đỗ Tràng Thành      ĐT: 02253.823.583 Phó Chủ tịch: Vũ Anh Thư      ĐT: 02253.823.584

  • Tin mới đăng