Cảnh giác việc núp bóng “Lòng yêu nước”

Cảnh giác việc núp bóng “Lòng yêu nước” Với danh nghĩa thể hiện lòng yêu nước phản đối việc thông qua Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (Luật Đặc khu), trong những ngày vừa qua một số người dân đã tụ tập và biểu tình trái phép tại một số địa

  • Tin mới đăng