Các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch Covid -19 tính từ 12/7 đến 16h00, ngày 16/7/2021

Ngày 12/7/2021 các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp đã ủng hộ số tiền 10.013,43 triệu đồng cụ thể:

  1. Trường Trung cấp chuyên nghiệp Hải Phòng: 5,43 triệu đồng;
  2. Công ty Cổ phần May-Diem Sai Gon: 10 tỷ đồng;
  3. Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam thành phố Hải Phòng: 8 triệu đồng.

Ngày 13/7/2021 các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp đã ủng hộ số tiền 135,2 triệu đồng cụ thể:

  1. Công ty TNHH Tinh Tam-chi nhánh Hải Phòng: 10 triệu đồng;
  2. Công ty TNHH Việt Nam New Century Industrial: 116 triệu đồng;
  3. Trường THPT Hàng Hải: 9,2 triệu đồng

Ngày 16/7/2021 các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp đã ủng hộ số tiền 107,5 triệu đồng cụ thể:

  1. Trường THPT Hải An: 3 triệu đồng;
  2. CB, NV, NLĐ-Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà rừng: 104,5 triệu đồng