Các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch Covid -19 tính đến 16h00, ngày 27/7/2021

Ngày 19/7/2021 các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp đã ủng hộ số tiền 54,486 triệu đồng cụ thể:

 1. CBCNV-Công ty TNHH Công nghệ Amtran VN: 17,04 triệu đồng;
 2. Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng: 37,446 triệu đồng.

Ngày 20/7/2021 các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp đã ủng hộ số tiền 12 triệu đồng cụ thể:

 1. Nguyễn Bảo Long: 10 triệu đồng;
 2. Trường Mầm non Đồng Thái: 2 triệu đồng.

Ngày 21/7/2021 các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp đã ủng hộ số tiền 1.058,3 triệu đồng cụ thể:

 1. Be Giang niên khóa 2018-2021- Trường THPT chuyên Trần Phú: 8 triệu đồng;
 2. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh HP: 1 tỷ đồng;
 3. Công ty Cổ phần Bia Hà Nội-Hải Phòng: 50 triệu đồng

Tài khoản không ghi tên: 300 nghìn đồng.

Ngày 26/7/2021 các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp đã ủng hộ số tiền 3.211,1 triệu đồng cụ thể:

 1. Công ty Cổ phần Chế biến Dịch vụ thủy sản Cát Hải: 50 triệu đồng;
 2. Công ty Liên Doanh Làng Quốc tế Hướng Dương GS-HP: 20 triệu đồng;
 3. Công ty TNHH Bao bì Quốc tế B và B: 100 triệu đồng;
 4. BEE Logistics Corporation: 100 triệu đồng;
 5. Nhân dân và cán bộ quận Hồng Bàng: 1.308 triệu đồng;
 6. Nhân dân và cán bộ quận Dương Kinh: 500 triệu đồng;
 7. Nhân dân và cán bộ huyện Tiên Lãng: 1.090 triệu đồng;
 8. Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V: 23,1 triệu đồng;
 9. Ni sư Thích Diệu Tư-Trụ trì Chùa Đôn: 20 triệu đồng.

Ngày 27/7/2021 các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp đã ủng hộ số tiền 310,28 triệu đồng cụ thể:

 1. Cán bộ, CNV lao động và chuyên gia Đài Loan-Công ty Cổ phần Da Giầy và Phát triển Hải Phòng: 95,25 triệu đồng;
 2. Câu lạc bộ Bạch Đằng Hải Phòng: 201,51 triệu đồng;
 3. Báo Hải Phòng: 13,52 triệu đồng.