19 C
Haiphong
Thứ Năm, 8 Tháng Mười Hai, 2022

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT, ĐẠI ĐOÀN KẾT - THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG
Trang chủHoạt động MTTQ thành phốBan Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành...

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu tại Công ty Xăng dầu khu vực III – Petrolimex Hải Phòng

Chiều 21/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Công ty Xăng dầu khu vực III – Petrolimex Hải Phòng. Đồng chí Trần Anh Cường, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố làm Trưởng đoàn. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan. Đ/c Nguyễn Thế Phong, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu khu vực III – Petrolimex Hải Phòng báo cáo tại cuộc giám sát

Tại cuộc giám sát, đồng chí Nguyễn Thế Phong, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu khu vực III – Petrolimex Hải Phòng cho biết: Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn của Trung ương; Chương trình hành động số 24-CTr/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW và Nghị quyết số 35/NQ-CP và Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày  08/01/2014 của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng của thành phố Hải Phòng đến năm 2025; Công ty Xăng dầu khu vực III – Petrolimex Hải Phòng tổ chức đào tạo cho 370 cán bộ, công nhân viên học nghiệp vụ bảo vệ môi trường. Thường xuyên cử lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác bảo vệ môi trường tham gia các lớp tập huấn phổ biến pháp luật, giải pháp kỹ thuật trong công tác bảo vệ môi trường. Tổ chức trồng cây xanh tại Tổng kho và các công trình xăng dầu góp phần giảm thiểu các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu. Xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tất cả các công trình xăng dầu của Công ty đều được thẩm định, phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ mội trường, cam kết bảo vệ môi trường. Công ty đầu tư xây dựng nhà kho lưu giữ chất thải nguy hại theo mã riêng biệt và thực hiện thu gom, xử lý theo quy định. Hàng năm, Công ty ký hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị có chức năng thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải nguy hại. Năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022, Công ty đã tiến hành 3 đợt kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Tổng kho và 06 đợt kiểm tra tại các cửa hàng xăng dầu; đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại khu vực văn phòng Công ty và Tổng kho xăng dầu Thượng Lý…

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2022 và năm 2023:

Thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ môi trường, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường. Tích cực tham gia các phong trào bảo vệ môi trường do Nhà nước, Tập đoàn và thành phố phát động. Thực hiện tốt công tác vệ sinh công nghiệp và quan trắc môi trường định kỳ. Tăng cường trồng cây xanh, phòng ngừa ứng phó với hiện tượng triều cường, nước biển dâng, đảm bảo thoát nước tốt, không để xảy ra ngập lụt tại các đơn vị. Đẩy mạnh khai thác, nâng cao hiệu quả sử dụng các trang thiết bị, công nghệ; nghiên cứu, triển khai ứng dụng tự động hóa trong quản lý, vận hành kho bể, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, nâng cao nhận thức và triển khai tập huấn, huấn luyện, diễn tập các phương án, kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Áp dụng các biện pháp công nghệ và quản lý để tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu phát thải; tăng cường kinh doanh nhiên liệu thân thiện với môi trường.

Đ/c Trần Anh Cường, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Kết luận tại cuộc giám sát

Sau khi kiểm tra thực tế, nghe báo cáo của Công ty và ý kiến phát biểu các thành viên Đoàn công tác, đồng chí Trần Anh Cường, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ghi nhận và đánh giá cao công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của Công ty Xăng dầu khu vực III – Petrolimex Hải Phòng trong thời gian qua. Công tác bảo vệ môi trường được lãnh đạo Công ty quan tâm tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường. Công ty chú trọng đầu tư cũng như sẵn sàng ứng phó với sự cố tràn dầu, xử lý nước thải, chất thải nguy hại. Đặc biệt, Công ty nỗ lực đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, khoa học kỹ thuật trong công tác bảo vệ môi trường. Xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sáng ứng phó sự cố tràn dầu, phòng chống cháy nổ. Đồng thời, đồng chí đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; rà soát khắc phục những hạn chế, tồn tại, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu.Thực hiện nghiêm các quy định về xử lý nước thải, rà soát bổ sung phương án sẵn sáng phòng chống cháy nổ. Áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác bảo vệ môi trường. Đối với các kiến nghị của Công ty, Đoàn giám sát tổng hợp báo cáo cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Nguyễn Hải

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

BÀI ĐỌC NHIỀU

spot_img