Phát động Doanh nghiệp hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019

Sáng 19/3/2019, tại Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Hải Phòng, Sở Công Thương Hải Phòng tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 và Chương trình ký cam kết doanh nghiệp sản xuất, cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn, chất lượng vì người … Read more

Tuyên truyền góp phần quan trọng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Trong những năm qua, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và toàn thể nhân dân quan tâm hơn và đạt được một số kết quả, song vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Quyền lợi cơ bản của người tiêu dùng vẫn bị … Read more

Quyền của người tiêu dùng và trách nhiệm của doanh nghiệp

(Haiphong.gov.vn) – Để khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu … Read more

Kiến Thụy đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”  

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là cuộc vận động lớn, mang ý nghĩa thiết thực cho người dân Việt Nam về ý thức, tinh thần yêu nước, bằng việc dùng hàng Việt để kích thích tiêu dùng trong nước, thúc đẩy sản xuất phát triển bền vững trong … Read more