Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020
 

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Sáng 17/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến tại hơn 70 điểm cầu tại các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; hơn 600 điểm cầu cấp huyện; 2.300 điểm cầu cấp xã với hơn 500 nghìn đại biểu tham dự.


Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị; cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư, Phó Bí thư, Thường trực các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc trung ương, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành phố, Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy- Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì Hội nghị, cùng dự có đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy- Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Tại Hội nghị các đại biểu nghe Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, báo cáo nội dung chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí nhấn mạnh vấn đề đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược quyết định thành công của cách mạng Việt Nam; lực lượng và hình thức tổ chức, nguyên tắc, phương pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang nhấn mạnh: Việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 nhằm tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng chí nêu rõ: Năm 2020 cũng là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là rất cần thiết góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh, cùng với nội dung cốt lõi của chuyên đề năm 2020, Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của  Bộ Chính trị, Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 của  Ban Tuyên giáo Thành ủy, các cấp triển khai  thực hiện nghiêm các Kế hoạch và Hướng dẫn đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, đổi mới hình thức triển khai quán triệt, học tập chuyên đề ở cơ sở đạt kết quả./.

 

PNH